Belarus Devlet Üniversitesi Üniversite Eğitimi, Master ve Rusça Kursu

bguwordplatinum

Belarus Devlet Üniversitesi Belarus’ un en büyük ve en köklü ve en büyük üniversitesidir. Belarus Devlet Üniversitesin’de 2015-2016 eğitim yılında toplam 43776 öğrenci eğitim görmektedir. Şu anda Bgu’da 2430 yabancı öğrenci eğitim almaktadır. Bünyesinde 20 fakülte, 5 eğitim ve mesleki gelişim kurumu, 4 bilimsel araştırma enstitüsü, 13 araştırma merkezi, 41 araştırma laboratuvarı, 38 öğrenci araştırma laboratuvarı ve ayrıca 4 müze bulunmaktadır.

Belarus Devlet Üniversitesi ayrıca dünya üniversiteler sıralamasında ilk 500 sıralamasında yer almaktadır. Ülkemizde YÖK denkliği bulunmaktadır. Bünyesindeki farklı fakültelerin bulunduğu farklı adreslerde 10 adet öğrenci yurdu bulunmaktadır.

Belarus Devlet Üniversitesi uluslararası fakültesi ile yabancı öğrenciler için rusça hazırlık, üniversite eğitimi vede lisans üstü programları ile Belarus’ta eğitimde öncüdür.

 

Belarus Devlet Üniversitesi’nde Lisans, Yüksek Lisans  Programları

Lisans Eğitimi: Eğitim süresi 4-5 yıldır. Yabancı vatandaşlar, Belarus Devlet Üniversitesi
Fakülteleri’nde, 80 farklı alanda eğitim görebilme imkanına sahiptirler. Öğrenciler, mezun olduktan
sonra uluslararası geçerliliğe sahip lisans diplomasını almaya hak kazanırlar.

Belarus Devlet Üniversitesi’nde yer alan Fakülteler, Enstitüler ve Bölümler

Biyoloji Fakültesi
5 yıllık bölümler;
Biyoloji ( Biyo-Teknoloji [Hücre ve Doku Biyolojisi] )
Mikrobiyoloji (Mikro Organizma Bilimi)
Biyokimya (Madde Bilimi)
4 yıllık bölümler;
Biyoloji (Bilim ve Üretim Faaliyeti)
Biyoloji (Bilim ve Pedagojik Faaliyet)
Biyoekoloji (Toplum ve Çevre İlişkisi)
Askeri Fakülte
Coğrafya Fakültesi
5 yıllık bölümler;
Jeoloji ve Maden Arama
Hidrometeoroloji (Su Meteorolojisi)
Havacılık Haritası
4 yıllık bölümler;
Coğrafya (Bilim ve Pedagojik Faaliyet)
Coğrafya (Coğrafi Bilgi Sistemleri)
Geoekoloji (Çevre Bilimi)

Gazetecilik Enstitüsü (4 yıl)
Gazetecilik (Basılı Medya)
Gazetecilik (Görsel-İşitsel Medya)
Gazetecilik (Web Gazeteciliği)
Gazetecilik (Yönetim)
Uluslararası Gazetecilik
Edebi Eser (Düzenleme, Yaratıcı Yazarlık)
Bilgi ve İletişim
Tarih Fakültesi (4 yıl)
Tarih (Alanlar)
Tarih ve Arşiv Çalışmaları
Müze Çalışmaları ve Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması (Alanlar)
Kayıt Yönetimi (Alanlar)
Mekanik ve Matematik Fakültesi (4 yıl)
Matematik (Bilim ve Üretim Faaliyeti)
Matematik (Bilim ve Geliştirme Faliyeti)
Bilgisayar Matematiği ve Sistem Analizi
Matematik (Ekonomik Faaliyet)
Matematik ve Bilgi Teknolojileri
Matematik (Bilimsel ve Pedagojik Faaliyet)
Mekanik ve Matematiksel Simülasyon
Uluslararası İlişkiler Fakültesi
5 Yıllık Bölüm;
Dilbilimi ve Doğu Ülkeleri Çalışmaları
4 Yıllık Bölümler;
Uluslarası İlişkiler
Dünya Ekonomisi
Uluslararası Hukuk
Yönetim (Uluslararası Turizm)

Gümrük İşleri
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi (4 yıl)
Uygulamalı Matematik (Bilgi ve Üretim Faaliyetleri)
Ekonomik Sibernetik (Güdüm Bilimi) (Ekonomide Matematiksel Yöntemler ve Bilgisayar
Modelleme)
Bilgisayar Bilimi
Bilgisayar Güvenliği (Matematiksel Yöntemler ve Programlama Sistemleri)
Aktüeryal (Sigorta Risklerine ve İstatiklere Dayanan) Matematik
Uygulamalı Bilgisayar Bilimi (Bilgisayar Sistemleri Yazılımı)
Radyofizik ve Bilgisayar Teknolojileri Fakültesi
5 Yıllık Bölümler;
Aerokozmik (Havacılık) Radyo-Elektroniği ve Bilgilendirme Sistemleri ve Teknolojileri
4 Yıllık Bölümler;
Radyo-Fizik (Radyo-Elektrik Olaylar Bilimi)
Fiziksel Elektronik
Bilgisayar Güvenliği (Radyo-Fizik Yöntemleri ve Yazılımlar)
Uygulamalı Bilişim (Telekomünikasyon (İletişim) Sistemlerinin Bilişim Teknolojileri)
Sosyal ve Kültürel İletişim Fakültesi
5 Yıllık Bölümler;
Modern Yabancı Diller (Çeviri)
Modern Yabancı Diller (Öğretim)
Tasarım (İletişimsel Tasarım)
4 Yıllık Bölümler;
Sosyal Çalışma (Sosyal Proje)
Kültüroloji (Temel Kültüroloji)
Kültüroloji (Uygulamalı)
Uygulamalı Bilişim (Web- Programcılığı ve Bilgisayar Tasarımı)
Felsefe ve Sosyal Bilimler Fakültesi (4 yıl)
Felsefe

Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal İletişim
Fizik Fakültesi
5,5 Yıllık Bölüm;
Nükleer Fizik ve Teknolojileri
5 Yıllık Bölümler;
Nano-Malzemeler ve Teknolojiler Fiziği
Bilgisayar Fiziği
4 Yıllık Bölümler;
Fizik (Araştırma Faaliyeti)
Fizik (Üretim Faaliyeti)
Fizik (Yönetim Faaliyeti)
Filoloji Fakültesi
5 Yıllık Bölümler;
Doğu (Çin) Filolojisi
Roman-Alman (İngiliz) Filolojisi
Roman-Alman (Fransız) Filolojisi
Roman-Alman (Alman) Filolojisi
Roman-Alman (İtalyan) Filolojisi
Klasik Filoloji
4 Yıllık Bölümler;
Belarus Filolojisi (Alanlar)
Slav (Slav ve Belarus) Filolojisi
Rus Filolojisi (Alanlar)
Kimya Fakültesi
5 Yıllık Bölümler;
Temel Kimya
Yüksek Enerji Kimyası

İlaçların Kimyası
4 Yıllık Bölümler;
Kimya (Bilim ve Üretim Faaliyeti)
Kimya (Bilim ve Pedagojik Faaliyet)
Kimya (Çevresel Koruma)
Kimya (İlaç Faaliyeti)
İktisat Fakültesi (4 yıl)
Ekonomi Teorisi
Ekonomi
Yönetim (Uluslararası Yönetim ve Yenilik Yönetimi)
Hukuk Fakültesi (4 yıl)
Politika Bilimi
Ekonomi Hukuku
Hukuk İlmi
A. Saharov Uluslararası Devlet Ekoloji Enstitüsü
5 Yıllık Bölümler;
Nükleer ve radyasyon Güvenliği
Tıbbi Fizik
4 Yıllık Bölümler;
Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri (Ekolojide)
Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri (Sağlık Hizmetlerinde)
Çevresel Faaliyetler (Çevre Yönetimi ve Uzmanlık)
Çevresel Faaliyetler (Ekolojik İzleme)
Tıbbi Ekoloji
Devlet Yönetimi ve Sosyal Teknolojiler Enstitüsü
5 Yıllık Bölüm;
Tasarım (Nesne Mekansal Ortam Tasarımı)
4 Yıllık Bölümler;
Marketing (Pazarlama)

Yönetim (Sosyal – İdari Yönetim; Finans ve Yatırım Yönetimi; Emlak Yönetimi)
Sosyal Çalışma (Sosyal – Psikolojik Faaliyet; Sosyal – Ekonomik Faaliyet; Sosyal-Rehabilitasyon
Faaliyeti)
İşletme ve Teknoloji Yönetimi Enstitüsü (4 yıl)
İşletme Yönetimi
Lojistik
Bilgi Kaynağı Yönetimi

Yüksek Lisans Programı: Belarus Devlet Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışmalarının süresi 1-2
yıldır. Yüksek öğrenim programına dayalı yüksek öğrenim gören ve yüksek öğrenim diplomasına
sahip olanlar için süre 1 yıldır. Lisans programında öğrenim gören ve Lisans diplomasını alan
öğrenciler için süre 2 yıldır. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans Diplomasını
almaya hak kazanırlar.

Belarus Devlet Üniversitesi Fakültelerinde yer alan Yüksek Lisans Programları

Mekanik – Matematik;
Matematik
Mekanik
Bilgisayar programcılığı ve internet teknolojileri
Matematiksel ve yazılımsal mobil cihazlar
Bilgisayar matematiği ve sistem analizi
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi;
Matematiksel Program Yazılımı
Bilgi Güvenliği
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi
Büyük miktarda bilgi işlemek için algoritmalar ve sistemler
Fizik;
Fizik
Fotonik
Radyofizik ve Bilgisayar Teknolojisi
Radyofizik
Fiziksel Elektronik

Donanımlı ve Teknik Programlı Yazılım
Bilgi Güvenliği
Bilgi Yöntemleri ve Sistemleri, Bilgi Güvenliği
Kuantum Fiziği ve Lazer Teknolojisi
Kimya;
Kimya
Biyoloji;
Biyoloji
Coğrafya;
Coğrafya
Jeoekoloji
Genel ve Bölgesel Jeoloji
Tarih;
Genel Tarih
Ulusal Tarih
Arkeoloji
Etnografya, Etnoloji ve Antropoloji
Sanat Tarihi
Tarih Yazma, Kaynak Araştırması ve Tarihsel Araştırma Yöntemleri
Tarihi ve Kültürel Objelerin Müzeciliği ve Restorasyonu
Belgesel, Dokümentasyon, Arşiv Çalışmaları
Ofis Belgeleri ve Arşivleme
Ekonomi;
Ekonomik Teori
Matematiksel ve Araçsal Yöntemler Ekonomisi
Finans ve Para Kredisi
Ekonomi ve Ulusal Ekonomi Yönetimi
Yenilik Yönetimi
Ekonomi

Finans ve Kredi
İşletme Ekonomisi ve Yönetimi
Ekonomik Bilişim
Felsefe ve Sosyal Bilimler;
Felsefe
Sosyoloji
Psikoloji
Felsefe ve Sosyal Antropoloji
Gazetecilik Enstitüsü;
Gazetecilik
Uluslarası İlişkiler;
Dil Teorisi
Uluslararası ilişkiler ve Dış Politika
Hukuk ilmi
Dünya Ekonomisi
Sosyal ve Ekonomik Sistemlerde Yönetim
Turizm İnovasyon yönetimi
Oryantal Çalışmalar
Filoloji;
Eğitim Öğretim Teorisi ve Yöntemleri ( Bölgelere ve eğitim seviyelerine göre )
Slav Dilleri
Ulusların Yabancı Edebiyatı ( Özel Literatür ile )
Edebi Çalışmalar
Dilbilimi
Alman Dilleri
Roman Dilleri
Dil Teorisi
Metinsel Eleştiri
Yabancı Dil Öğretiminde Yenilikler ( Dil Göstergesi ile )

Hukuk;
Siyaset Bilimi
Hukuk İlmi
Kamu Otoritesinin Yasal Desteği
Dış Ekonomik Faaliyetlerin Yasal Düzenlenmesi
Sosyokültürel İletişim;
Kültürel Çalışmalar
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Pedagoji Bölümü ve Eğitimde Gelişim Sorunları;
Genel Pedagoji, Pedagoji ve Eğitim Tarihi
A.D. Saharov Uluslararası Devlet Ekonomi Enstitüsü;
Ekoloji (Teknik Bilimler)
Nükleer ve Radyasyon Güvenliği (Teknik Bilimler)
Yenilenebilir Enerji Yönetimi
Çevre Yönetimi
Ekoloji ( Biyolojik Bilimler )
Radyobiyoloji

Belarus Devlet Üniversitesi Rusça Hazırlık Programı

Belarus Devlet Üniversitesinde rusça hazırlık programı yabancı öğrencilerin üniversite, master ve doktora programlarına katılabilmeleri için gerekli rusça eğitimin verildiği programdır. Eylül ayı başlar haziran sonuna kadar devam eder. Akademik takvim yılını kapsar. Belarus Devlet Üniversitesinde rusça hazırlık programı birinci dönem alfabeden başlayan rusça eğitimi ile başlar, ikinci dönem ise rusça eğitimin yanı sıra rusça olarak yardımcı dersler ile devam eder. Program sonunda alınan sertifika ile üniversite programına devam edilebilinir. Ayrıca bu sertifika tüm rus devletlerinde üniversite okumak ve kayıt olabilmek için geçerlidir. Rusça hazırlık programına temmuz ayından kasım ayına kadar başvuru yapılabilinmektedir…

Belarus Devlet Üniversitesi rusça hazırlık eğitimi Belarus’ta tek olarak seçiceğiniz bölüme, programa uygun olan rusça eğitimi vermektedir.

 

Extra Masraf Yok

Belarus Devlet Üniversitesinde 2021 – 2022 Akademik Öğretim Yılı Hazırlık Programa Dahil Olan Hizmetlerimiz

Belarus’a Gelmeden Önce

 • Üniversiteden Eğitim Vizesi için Gerekli Davetiyenin Çıkartılması
 • Belarus Zorunlu Seyahat Sigortası Düzenlenmesi
 • Vize İçin Evrakların Kargo Gönderimi Belarus – Türkiye
 • Belarus’ta Evrakların Rusça Tercüme ve Noter Onayları
 • Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde Eğitim Vize Başvurusu, Takibi, Alımı ve Öğrenciye Gönderimi
 • İstanbul – Minsk Tek Yön Uçak Bileti

Belarus’a Gelince

 • Minsk Havalimanında Karşılama ve Üniversite Yurduna Transfer
 • Üniversite Yurdunda Kayıt İşlemleri
 • Eğitim için Oturma İzninin Alınması ve Registrasyon İşlemlerinin Tamamlanması
 • Üniversite Öğrenci Yurdunda Konaklama (yurt konaklama ücreti eğitim süresince paket programa dahildir.)
 • Üniversite ve Öğrenci Yurdunun Talep Ettiği Gerekli Hastanede Sağlık Kontrollerinin Yapılması Raporlarının Alınması
 • Üniversitede Kayıt İşlemlerin Yapılması
 • Rusça Dil Eğitimi
 • Belarus Cep Telefonu Hattı
 • Minsk Şehir Tanıtımı (yurt ve üniversite tanıtımı)
 • Hazırlık Eğitimi Süresince Minsk’te Birebir Danışmanlık
 • Hazırlık Rusça Eğitimi Bitiminde Belarus Devlet Üniversitesinden Hazırlık Diploması
 • Hazırlık Eğitimi Bitiminde Talep Edilen Bölüme Kayıt İşlemleri ve Danışmanlığı

Belarus’tan Çıkış Yaparken

 • Belarus Çıkış Vize İşlemleri
 • Yurt ve Üniversite Çıkış İşlemleri

Paket program hizmetlerimize ekleme çıkarma yapılmamaktadır.

Konaklama üniversite yurtlarında 2 yada 3 kişilik odalarda sağlanmaktadır, paket program ücretine eğitim süresince dahildir.

Not: Rusça hazırlık paket programında sömester tatilinde ülke dışına çıkılmak istenmesi halinde gerekli giriş çıkış vize ücretleri ,hizmeti ve ülkeye geri dönüşte istenilen sağlık taramaları öğrenciye ait olup, paket program hizmetlerine ve ücretine dahil değildir.

 

Belarus Devlet Üniversitesi Rusça Kursu

Eylül ayı başlangıçlı sıfır seviye ve üst seviyeler için  maximum 9 ay rusça kursları kayıtlarımız devam etmektedir… Ayrıntılar için firmamız ile iletişim sağlayabilirsiniz.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

 • Pasaport fotokopisi (ön kayıt için gereklidir.)
 • Diploma ve Transkript (aslı ve apostilli)
 • 6 adet vesikalık fotograf
 • Adli Sicil Kayıt Belgesi
 • İkametgah Belgesi
 • Sağlık Raporu
 • Hiv Testi
Administrator