Belarus Devlet Üniversitesi

Belarus Devlet Üniversitesi, Belarus Cumhuriyeti’nin önde gelen bir bilim, eğitim, inovasyon ve kültür merkezidir. Üniversite, 30 Ocak 1921’de Minsk, Belarus’da kurulmuştur. Belarus Devlet Üniversitesi; bireyin toplumun ve devletin entelektüel, kültürel ve sosyal taleplerine ve çıkarlarına uyması ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını kolaylaştırması için en iyi yerli ve uluslararası deneyime dayanan potansiyelini kullanır.

 Üniversite’nin Hedefleri:

  • Akademik üyelerin yaratıcı işbirliğine ve öğrencilerin eğitsel, araştırma ve inovasyon programlarını gerçekleştirmelerine,
  • Bireyin entelektüel ve yaratıcı potansiyelinin gelişmesi için elverişli şartlar yaratmaya,
  • Klasik üniversite eğitiminin en iyi geleneklerini yaşatmaya ve sürdürmeye,
  • Dünyada eğitim alanında sağlam bir yer sağlamaya dayanır.
Belarus Devlet Üniversite Binası

Tarihçesi

‘’Tarihini hatırlamayanın, geleceği yoktur.‘’ Mihail Lomonosov

Belarus Devlet Üniveriste Logosu

Belarus Devlet Üniversitesi’ni kurma kararı, 25 Şubat 1919’da Belarus Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti   Merkez Yürütme Kurulu tarafından alınmıştır. Ancak açılış organizasyonu, Minsk’in geçici işgali sebebiyle ertelenmiştir. Üniversite’nin ilk rektörü, Moskova Devlet Üniversitesi Tarih-Filoloji Fakültesinden mezun olan slavist-tarihçi Profesör Vladimir İvanovich Picheta’dır. Belarus Devlet Üniversite’sine 8 yıl boyunca başkanlık eden Picheta, sadece üniversitenin gelişmesine değil, aynı zamanda Belarus Cumhuriyeti’nde yüksek öğretim ve bilimin gelişmesine de büyük katkı sağladı. 1925 yılının şubat ayında, üniversite 34 ekonomist ve 26 avukat’dan oluşan ilk mezunlarını vermiştir. Ekim 1927’de üniversitede yüksek lisans çalışmaları başlatılmıştır. 1930’a kadar geçen süreç içerisinde, üniversite çalışma alanını ve eğitmen kadrosunu önemli ölçüde genişletti. Belarus Devlet Üniversitesi’nin açılması, Belarus biliminin oluşumunun başlangıcı ve Belarus bilim okullarının doğuşu olmuştur. Ayrıca Rektör Profesör Picheta, Beyaz Rusya’nın sosyo-ekonomik tarihini inceleyen ilk bilimsel okuluna, araştırma yoluyla öğrenme geleneğini tanıtmıştır. Minsk Devlet Üniversitesi’nin gelişiminde önemli bir dönüm noktası, 1949 yılının Ocak ayında V.Ö. Lenin’den sonra, Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin 30. yıl dönümü anısına, eğitim ve bilim alanındaki değerinin tanınması ve ona ödenmesiydi. 1957 yılında, önemli fizikçi A. N. Sevchenko üniversitenin rektörü oldu. Sevchenko ismi, sonrasında yaşanan büyük değişikliğin bütünüyle ilişkilidir. Sevchenko döneminde üniversite, SSCB’nin en büyük bilimsel ve eğitim merkezi haline geldi. 1967’de yüksek hükümet ödülü aldı. Belarus, 1991 yılında SSCB’den bağımsızlığını kazandıktan sonra, Belarus Devlet Üniversitesi resmi olarak yeni ulusun yüksek öğretiminin öncü kuruluşu olarak kabul edildi.

BELARUS DEVLET ÜNİVERSİTESİ’NDE EĞİTİM

Üniversitede eğitim tam ve yarızamanlı olarak değişebilmektedir. Eğitim dili, ülkenin iki resmi olan Belarusça ve Rusçadır. Müfredat, teorik ve uygulamalı disiplinleri, periyodik olarak gerçekleşen pratik ve bağımsız çalışmaları içerir. Pratik çalışma periyodlarında, öğrencilere seçtikleri meslekte edindikleri bilgileri nasıl uygulayabileceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Belarus Devlet Üniversitesi yıllık, iki dönemi kapsayan bir eğitim sistemi yürütmektedir. Öğrenme yöntemleri; dersleri, seminer tartışmalarını, eğitimleri, çalışmaları ve bağımsız çalışmaları içermektedir. Derslere tam katılım zorunludur. Öğrencilerin akademik başarıları, her dönem sonunda sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen sınavlarla değerlendirilir. Öğrencilerin sınav sonuçları 10’luk puan sistemi üzerinden değerlendirilir. Değerlendirmenin sonunda akademik durumları ‘’geçti’’ veya ‘’kaldı’’ şeklinde işlenir. Akademik yıl, her biri sınav ve mesleki dönemlerde sona eren güz ve bahar dönemleri olarak ayrılır. Üniversite bünyesinde, öğrencilere kapsamlı eğitim eğitimi, mesleki eğitim, yeniden eğitim, ilerleten ve yenileten kurslar sağlamayı amaçlayan bir dizi eğitim kurumu bulunmaktadır. Yüksek nitelikli akademik personel yetiştirme sisteminin bir parçası olarak, üniversiteki bilimsel kadro ile, savunmaya sunulan bilimsel makalelerin değerlendirmesini yapan 22 Bilim Kurulu bulunmaktadır.

bguwordplatinum

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları

Lisans Eğitimi: Eğitim süresi 4-5 yıldır. Yabancı vatandaşlar, Belarus Devlet Üniversitesi Fakülteleri’nde, 80 farklı alanda eğitim görebilme imkanına sahiptirler. Öğrenciler, mezun olduktan sonra uluslararası geçerliliğe sahip lisans diplomasını almaya hak kazanırlar.

Belarus Devlet Üniversitesi’nde yer alan Fakülteler, Enstitüler ve Bölümler:

Biyoloji Fakültesi

5 yıllık bölümler;

Biyoloji ( Biyo-Teknoloji [Hücre ve Doku Biyolojisi] )

Mikrobiyoloji (Mikro Organizma Bilimi)

Biyokimya (Madde Bilimi)

4 yıllık bölümler;

Biyoloji (Bilim ve Üretim Faaliyeti)

Biyoloji (Bilim ve Pedagojik Faaliyet)

Biyoekoloji (Toplum ve Çevre İlişkisi)

Askeri Fakülte

Coğrafya Fakültesi

5 yıllık bölümler;

Jeoloji ve Maden Arama

Hidrometeoroloji (Su Meteorolojisi)

Havacılık Haritası

4 yıllık bölümler;

Coğrafya (Bilim ve Pedagojik Faaliyet)

Coğrafya (Coğrafi Bilgi Sistemleri)

Geoekoloji (Çevre Bilimi)

Gazetecilik Enstitüsü (4 yıl)

Gazetecilik (Basılı Medya)

Gazetecilik (Görsel-İşitsel Medya)

Gazetecilik (Web Gazeteciliği)

Gazetecilik (Yönetim)

Uluslararası Gazetecilik

Edebi Eser (Düzenleme, Yaratıcı Yazarlık)

Bilgi ve İletişim

Tarih Fakültesi (4 yıl)

Tarih (Alanlar)

Tarih ve Arşiv Çalışmaları

Müze Çalışmaları ve Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması (Alanlar)

Kayıt Yönetimi (Alanlar)

Mekanik ve Matematik Fakültesi (4 yıl)

Matematik (Bilim ve Üretim Faaliyeti)

Matematik (Bilim ve Geliştirme Faliyeti)

Bilgisayar Matematiği ve Sistem Analizi

Matematik (Ekonomik Faaliyet)

Matematik ve Bilgi Teknolojileri

Matematik (Bilimsel ve Pedagojik Faaliyet)

Mekanik ve Matematiksel Simülasyon

Uluslararası İlişkiler Fakültesi

5 Yıllık Bölüm;

Dilbilimi ve Doğu Ülkeleri Çalışmaları

4 Yıllık Bölümler;

Uluslarası İlişkiler

Dünya Ekonomisi

Uluslararası Hukuk

Yönetim (Uluslararası Turizm)

Gümrük İşleri

Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi (4 yıl)

Uygulamalı Matematik (Bilgi ve Üretim Faaliyetleri)

Ekonomik Sibernetik (Güdüm Bilimi) (Ekonomide Matematiksel Yöntemler ve Bilgisayar Modelleme)

Bilgisayar Bilimi

Bilgisayar Güvenliği (Matematiksel Yöntemler ve Programlama Sistemleri)

Aktüeryal (Sigorta Risklerine ve İstatiklere Dayanan) Matematik

Uygulamalı Bilgisayar Bilimi (Bilgisayar Sistemleri Yazılımı)

Radyofizik ve Bilgisayar Teknolojileri Fakültesi

5 Yıllık Bölümler;

Aerokozmik (Havacılık) Radyo-Elektroniği ve Bilgilendirme Sistemleri ve Teknolojileri

4 Yıllık Bölümler;

Radyo-Fizik (Radyo-Elektrik Olaylar Bilimi)

Fiziksel Elektronik

Bilgisayar Güvenliği (Radyo-Fizik Yöntemleri ve Yazılımlar)

Uygulamalı Bilişim (Telekom

ünikasyon (İletişim) Sistemlerinin Bilişim Teknolojileri)

Sosyal ve Kültürel İletişim Fakültesi

5 Yıllık Bölümler;

Modern Yabancı Diller (Çeviri)

Modern Yabancı Diller (Öğretim)

Tasarım (İletişimsel Tasarım)

4 Yıllık Bölümler;

Sosyal Çalışma (Sosyal Proje)

Kültüroloji (Temel Kültüroloji)

Kültüroloji (Uygulamalı)

Uygulamalı Bilişim (Web- Programcılığı ve Bilgisayar Tasarımı)

Felsefe ve Sosyal Bilimler Fakültesi (4 yıl)

Felsefe

Sosyoloji

Psikoloji

Sosyal İletişim

Fizik Fakültesi

5,5 Yıllık Bölüm;

Nükleer Fizik ve Teknolojileri

5 Yıllık Bölümler;

Nano-Malzemeler ve Teknolojiler Fiziği

Bilgisayar Fiziği

4 Yıllık Bölümler;

Fizik (Araştırma Faaliyeti)

Fizik (Üretim Faaliyeti)

Fizik (Yönetim Faaliyeti)

Filoloji Fakültesi

5 Yıllık Bölümler;

Doğu (Çin) Filolojisi

Roman-Alman (İngiliz) Filolojisi

Roman-Alman (Fransız) Filolojisi

Roman-Alman (Alman) Filolojisi

Roman-Alman (İtalyan) Filolojisi

Klasik Filoloji

4 Yıllık Bölümler;

Belarus Filolojisi (Alanlar)

Slav (Slav ve Belarus) Filolojisi

Rus Filolojisi (Alanlar)

Kimya Fakültesi

5 Yıllık Bölümler;

Temel Kimya

Yüksek Enerji Kimyası

İlaçların Kimyası

4 Yıllık Bölümler;

Kimya (Bilim ve Üretim Faaliyeti)

Kimya (Bilim ve Pedagojik Faaliyet)

Kimya (Çevresel Koruma)

Kimya (İlaç Faaliyeti)

İktisat Fakültesi (4 yıl)

Ekonomi Teorisi

Ekonomi

Yönetim (Uluslararası Yönetim ve Yenilik Yönetimi)

Hukuk Fakültesi (4 yıl)

Politika Bilimi

Ekonomi Hukuku

Hukuk İlmi

A.Saharov Uluslararası Devlet Ekoloji Enstitüsü

5 Yıllık Bölümler;

Nükleer ve radyasyon Güvenliği

Tıbbi Fizik

4 Yıllık Bölümler;

Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri (Ekolojide)

Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri (Sağlık Hizmetlerinde)

Çevresel Faaliyetler (Çevre Yönetimi ve Uzmanlık)

Çevresel Faaliyetler (Ekolojik İzleme)

Tıbbi Ekoloji

Devlet Yönetimi ve Sosyal Teknolojiler Enstitüsü

5 Yıllık Bölüm;

Tasarım (Nesne Mekansal Ortam Tasarımı)

4 Yıllık Bölümler;

Marketing (Pazarlama)

Yönetim (Sosyal – İdari Yönetim; Finans ve Yatırım Yönetimi; Emlak Yönetimi)

Sosyal Çalışma (Sosyal – Psikolojik Faaliyet; Sosyal – Ekonomik Faaliyet; Sosyal-Rehabilitasyon Faaliyeti)

İşletme ve Teknoloji Yönetimi Enstitüsü (4 yıl)

İşletme Yönetimi

Lojistik

Bilgi Kaynağı Yönetimi

Yüksek Lisans Programları:

Mekanik – Matematik;

Matematik

Mekanik

Bilgisayar programcılığı ve internet teknolojileri

Matematiksel ve yazılımsal mobil cihazlar

Bilgisayar matematiği ve sistem analizi

Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi;

Matematiksel Program Yazılımı

Bilgi Güvenliği

Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi

Büyük miktarda bilgi işlemek için algoritmalar ve sistemler

Fizik;

Fizik

Fotonik

Radyofizik ve Bilgisayar Teknolojisi

Radyofizik

Fiziksel Elektronik

Donanımlı ve Teknik Programlı Yazılım

Bilgi Güvenliği

Bilgi Yöntemleri ve Sistemleri, Bilgi Güvenliği

Kuantum Fiziği ve Lazer Teknolojisi

Kimya;

Kimya

Biyoloji;

Biyoloji

Coğrafya;

Coğrafya

Jeoekoloji

Genel ve Bölgesel Jeoloji

Tarih;

Genel Tarih

Ulusal Tarih

Arkeoloji

Etnografya, Etnoloji ve Antropoloji

Sanat Tarihi

Tarih Yazma, Kaynak Araştırması ve Tarihsel Araştırma Yöntemleri

Tarihi ve Kültürel Objelerin Müzeciliği ve Restorasyonu

Belgesel, Dokümentasyon, Arşiv Çalışmaları

Ofis Belgeleri ve Arşivleme

Ekonomi;

Ekonomik Teori

Matematiksel ve Araçsal Yöntemler Ekonomisi

Finans ve Para Kredisi

Ekonomi ve Ulusal Ekonomi Yönetimi

Yenilik Yönetimi

Ekonomi

Finans ve Kredi

İşletme Ekonomisi ve Yönetimi

Ekonomik Bilişim

Felsefe ve Sosyal Bilimler;

Felsefe

Sosyoloji

Psikoloji

Felsefe ve Sosyal Antropoloji

Gazetecilik Enstitüsü;

Gazetecilik

Uluslarası İlişkiler;

Dil Teorisi

Uluslararası ilişkiler ve Dış Politika

Hukuk ilmi

Dünya Ekonomisi

Sosyal ve Ekonomik Sistemlerde Yönetim

Turizm İnovasyon yönetimi

Oryantal Çalışmalar

Filoloji;

Eğitim Öğretim Teorisi ve Yöntemleri ( Bölgelere ve eğitim seviyelerine göre )

Slav Dilleri

Ulusların Yabancı Edebiyatı ( Özel Literatür ile )

Edebi Çalışmalar

Dilbilimi

Alman Dilleri

Roman Dilleri

Dil Teorisi

Metinsel Eleştiri

Yabancı Dil Öğretiminde Yenilikler ( Dil Göstergesi ile )

Hukuk;

Siyaset Bilimi

Hukuk İlmi

Kamu Otoritesinin Yasal Desteği

Dış Ekonomik Faaliyetlerin Yasal Düzenlenmesi

Sosyokültürel İletişim;

Kültürel Çalışmalar

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Pedagoji Bölümü ve Eğitimde Gelişim Sorunları;

Genel Pedagoji, Pedagoji ve Eğitim Tarihi

A.D. Saharov Uluslararası Devlet Ekonomi Enstitüsü;

Ekoloji (Teknik Bilimler)

Nükleer ve Radyasyon Güvenliği (Teknik Bilimler)

Yenilenebilir Enerji Yönetimi

Çevre Yönetimi

Ekoloji ( Biyolojik Bilimler )

Radyobiyoloji

 

Doktora Programları

Üniversitede doktora eğitimi 3 veya 5 yıl kadar sürmektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, doktora derecesini belirten belgeyi alırlar. Öğrenciler tam zamanlı, açık öğrenim ya da uzaktan eğitim görebilirler. Yabancı uyruklu öğrenciler mezun olduktan sonra, doktora tezini savunmaya hazır olduğunu belirten bir belge verilir.

Fiziksel ve Matematiksel Bilimler;

Matematik

Mekanik

Fizik

Enstrümantasyon, Metroloji ve Bilgi Ölçüm Cihazları ve Sistemleri

Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği ve Yönetimi

Kimyasal Bilimler

Biyolojik Bilimler;

Fiziko-Kimyasal Biyoloji

Genel Biyoloji

Fizyoloji

Bilimsel Tarım

Teknik Bilimler;

Deneysel Fizik Alet ve YöntemleriŞ

Enstrümantasyon, Metroloji ve Bilgi Ölçüm Cihazları ve Sistemleri

Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği ve Yönetimi

Elektronik

İnsani Bilimler;

Tarihsel Bilimler ve Arkeoloji

Belgesel Bilgi

Felsefi Bilimler

Filoloji Bilimleri

Edebi Eleştiri ( Edebi Çalışmalar )

Dilbilimi

Kültüroloji

Sosyo-Ekonomik ve Kamu Bilimleri;

Ekonomik Bilimler

Hukuk Bilimleri

Pedagojik Bilimler

Psikolojik Bilimler

Sosyolojik Bilimler

Siyaset Bilimi

Toprak Bilimleri;

Jeolojik ve Mineralojik Bilimler

Coğrafi Bilimler