Grodno Devlet Yanka Kupala Üniversitesi

Grodno Yanka Kupala Üniversitesi

Grodno Yanka Kupala Devlet Üniversitesi, Belarus’un en güzel şehirlerinden biri olan Grodno’nun genç kalbini sembolize eden bir kurumdur. Belarus’un büyük bölgesel üniversitesi olma özelliğini taşımaktadır. Üniversite’nin bugünkü başarısı köklü geçmişine dayanmaktadır. Üniversitenin temel vizyonu, kültürlerarası ilişkilerde üniversitenin potansiyelini tespit etmek, keşfetmek ve gerçekleştirmektir. Üniversite, eğitim ve bilim alanlarında ihtiyacı belirleme, şekillendirme ve küresel eğitim alanına entegrasyon için faaliyetlerin uluslararasılaşmasını sağlama, sosyal sorumluluk ilkelerini koruma ve sürdürülebilir kalkınma için gelir yaratma üzerine odaklanmıştır.

Tarihçesi

Grodno Yanka Kupala üniversitesi, Grodno Öğretmenler Enstitüsü’nün oluşturulmasıyla kurulmuştur. 2. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla, Alman istilacılar tarafından dağıtılan enstitüde bir hastane kuruldu. 1944’te Grodno’nun işgalden kurtarılmasıyla, enstitü yeniden düzenlenerek, yerine Pedagoji Enstitüsü açıldı. 1955’in sonlarına doğru Pedagoji Enstitüsü ünlü bir Belarus şairi Yanka Kupala’nın adını almıştır. 1969’da enstitüde bir yüksek okul düzenlendi. 1978 yılında Yanka Kupala Pedagoji Enstitüsü temelinde kuruldu. Batı Beyaz Rusya’daki ilk üniversitenin 70’lerin sonundaki açılışı, Cumhuriyet tarafından oldukça yüksek bir ekonomik ve kültürel gelişme düzeyinin elde edilmesini yansıtıyordu. Bilimsel ve teknolojik devrim, yüksek teknolojiye sahip endüstriler için yüksek vasıflı personel yetiştirmeyi ve yeni gereksinimleri karşılayan eğitimi organize edebilen bu kitle okulu ve öğretmenlerini gündeme getirdi. Öğrenci performansına önemli bir rol veren üniversitenin aynı zamanda odağı öğrencilerin akademik ve günlük disiplinleri üzerineydi.13 Eylül 1988’de, Yanka Kupala adı yeniden görevlendirildi. 1998’de Mesleki Beceri Yükseltme Enstitüsü ve Yönetici ve Uzmanların Yeniden Eğitilmesi düzenlendi. 2007 yılında Profesyonel Beceriler Yükseltme ve Personel Eğitimi için Enstitü olarak yeniden adlandırıldı. 2001’de lisans üstü eğitime açıldı. 2010 yılında, Üniversite, kalite alanındaki başarılarından dolayı Beyaz Rusya Cumhuriyeti Hükümeti Ödülü’ne layık görülmüştür. Aynı zamanda 70. yıldönümü ile bağlantılı olarak, Belarus Beyaz Rusya Onursal Devlet Afişi üniversiteye verilmiştir.

Grodno Yanka Kupala Devlet Üniversitesi’nde Eğitim

Belarus’ta tüm eğitim seviyelerini birleştiren önemli bir bölgesel üniversite kompleksidir. Uluslararası topluluklar tarafından tanınan klasik tip bir üniversite olan üniversite, bölgenin büyük ölçekli bilim merkezidir.

Üniversite’nin bünyesinde:

  • 15 fakülte, 72 bölüm, 4 kolej, 14499 lisans öğrencisi, 457 mezun, Rus Dili Yaz ve Kış Okulları bulunmaktadır.

Üniversite, yüksek öğrenimin iki aşamasında (Lisans ve Yüksek Lisans) ve doktora derecesinde, uzun bir uzmanlık listesi bulunan eğitim programları sunmaktadır.

Fakülteler ve Bölümler

Beden Eğitimi Fakültesi

Fiziksel Kültür

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Bilgi Kaynakları Yönetimi

Bilgisayar Güvenliği (Matematiksel Yöntemler ve Yazılım Sistemleri)

Matematik (Bilimsel ve Pedagojik Aktivite)

Uygulamalı Matematik (Araştırma ve Üretim Faaliyetleri)

Bilgi Teknolojisi Yazılımı

Fizik –Teknik Fakültesi

Güç Ekipmanı Organizasyonlarının Teknik Çalışması

Fizik (Üretim Faaliyeti)

Fizik (Bilimsel ve Eğitimsel Aktiviteler)

Bilgi ve Ölçüm Cihazları

İnşaat Mühendisliği Fakültesi

Yapı Ürünlerinin ve Yapıların Üretimi

Isı ve Gaz Temini, Havalandırma ve Hava Koruması

Endüstriyel ve İnşaat Mühendisliği

Yenilikçi Mühendislik Teknolojileri Fakültesi

Taşımacılık Lojistiği (Karayolu Taşımacılığı)

Araçların Teknik Bakımı (Kamu ve Özel Araçlar)

Yüksek Verimli Malzeme İşleme için Ekipman ve Teknolojiler

Biyoloji ve Ekoloji Fakültesi

Biyoloji (Bilimsel ve Eğitimsel Aktiviteler)

Biyoloji (Biyoteknoloji – Sistem veya ürünlerde biyolojik süreçlerin kullanılması)

Biyoekoloji (Popülasyon Ekolojisi)

Catering Üretimi ve Organizasyonu

Tarih, İletişim ve Turizm Fakültesi

Turizm ve Ağırlama

Bilgi ve İletişim

Gazetecilik (Basılı Medya)

Gazetecilik (Görsel-İşitsel)

Kültürlerarası İletişimin Dil Desteği (Dış Ekonomik İlişkiler)

Dil Kültürlerarası İletişim (Uluslararası Turizm)

Tarih (Yerli ve Evrensel)

Sosyoloji

Hukuk Fakültesi

Gümrük İşi

Uluslararası Hukuk

Hukuk İlmi

Ekonomik Hukuk

Psikoloji Fakültesi

Psikoloji

Pratik Psikoloji

Eğitim Fakültesi

Konuşma Terapisi

Sosyal Çalışma (Sosyal ve Psikolojik Aktiviteler)

Sosyal Çalışma (Sosyal Rehabilitasyon Faaliyetleri)

Oligophrenik (Kusurlu Zihinsel Gelişim) Pedagojisi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitim

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Tasarım (Grafik)

Tasarım (Takım Elbise ve Kumaş)

Görsel Sanatlar ve Bilgisayar Grafikleri

Müzik Sanatı ve Dünya Sanat Kültürü

Halk Sanatı (Enstrümantal Müzik)

Halk Sanatı (Koro Müziği)

Filoloji Fakültesi

Roman-Alman Filolojisi (İngilizce) (Almanca)

Rus Filolojisi (Edebi ve Editöryal Etkinlikler)

Rus Filolojisi (Yabancı Dil olarak Rusça)

Rus Filolojisi (İş İletişimi)

Belarus Filolojisi (Edebi ve Editöryal faaliyetler)

Belarus Filolojisi (İş İletişimi)

Modern Yabancı Diller (Öğretim)

Askeri Fakülte

Askeri Personelin Beden Eğitimi

Lojistik Destek Birimleri (Gıda)

Askeri Lojistik Desteği (Giyim)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim (Yenilikçi)

Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri (Ekonomide)

E-pazarlama

Ticari Faaliyetler

Dünya Ekonomisi

Ekonomi ve Kurumsal Yönetim

Finans ve Kredi

Muhasebe, Analiz ve Denetim (Ticari ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda)

Yüksek Lisans Programları

Beden Eğitimi Fakültesi

Beden Eğitimi Teorisi ve Yöntemleri, Spor Eğitimi, Sağlıklı ve Adaptif Kültür Fizik

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Eğitim – Öğretim Teorisi ve Yöntemleri (Matematik)

Eğitim – Öğretim Teori ve Yöntemleri (Bilgisayar Bilimi)

Matematik

Bilgisayar Makineleri ve Sistemleri

Matematiksel Modelleme, Sayısal Yöntemler ve Program Kompleksleri

Teknik ve Ekonomik Sistemlerde Analiz ve Yönetim Yöntemleri

Fizik ve Teknoloji Fakültesi

Fizik

Radyofizik

Fiziksel Ölçümler için Modern Yöntemler ve Ekipmanlar

İnşaat Mühendisliği Fakültesi

İnşaat

Yenilikçi Mühendislik Teknolojileri Fakültesi

Makine Mühendisliğinde Yapı Malzemelerinin İşlenmesi

Taşıma

Lojistik Sistemleri Yönetimi

Biyoloji ve Ekoloji Fakültesi

Ekoloji

Biyoloji

Tarih, İletişim ve Turizm Fakültesi

Ulusal Tarih

Evrensel Tarih

Sosyoloji

Gazetecilik

Uygulamalı ve Matematiksel Dilbilimi

Hukuk Fakültesi

Hukuk İlmi

Siyaset Bilimi

Ekonomik Faaliyetlerin Yasal Desteği

Kamu Otoritesinin Yasal Desteği

Dış Ekonomik Faaliyetlerin Yasal Düzenlemesi

Savcılık ve Soruşturma Faaliyetleri

Anlaşmazlıkların ve Uyuşmazlıkların Çözümünün Alternatif Yöntemleri için Yasal Destek

Psikoloji Fakültesi

Psikolojik danışmanlık ve Psiko-Düzeltme

Sosyal Psikoloji

Psikoloji

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitim Teorisi ve Yöntemleri

Genel Pedagoji, Pedagoji Tarihi ve Eğitimi

Eğitim ve Öğretim Teori ve Yöntemleri (İlköğretim)

Eğitim Yönetimi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Eğitim ve Öğretim Teori ve Yöntemleri (Görsel Sanatlar ve Çizim)

Müzik Sanatı

Filoloji Fakültesi

Alman Dilleri (İngilizce, Almanca)

Karşılaştırmalı – Tarihsel, Tipolojik ve Karşılaştırmalı Dilbilimi

Yabancı Dil Öğretiminde Yenilikler (Rusça)

Yabancı Dil Öğretiminde Yenilikler

Dilbilimi

Askeri Fakülte

Askeri Eğitim, Savaş Eğitimi, Askeri Pedagoji ve Psikoloji, Birliklerin Günlük Faaliyetlerinin Yönetimi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dünya Ekonomisi

Finans, Para Dolaşımı ve Kredi

Ekonomi ve Ülke Ekonomisinin Yönetimi

Matematiksel ve Araçsal Ekonomi Yöntemleri

Ekonomi ve Kurumsal Yönetim

Uygulamalı Bilgisayar Verileri Analizi

Doktora Programları

Üniversite, 1969’dan bu yana yüksek vasıflı bilimsel personelin eğitimini gerçekleştirmektedir. Eğitim süresi, üniversite öğrencileri için 3, yabancı öğrenciler için 5 yıla kadar sürebilmektedir.

Fizik ve Matematik Bilimleri

Malzeme, Karmaşık ve Fonksiyonel Analiz

Diferansiyel Denklemler (Fonksiyonların türevleri ile ilişkili), Dinamik sistemler ve Optimal kontrol

Radyofizik

Optik

Yoğunlaşmış Devlet Fiziği

Lazer Fiziği

Sistem Analizi, Kontrol ve Bilgi Yönetimi (Endüstri)

Matematiksel Modelleme, Sayısal Yöntemler ve Program Kompleksleri

Biyolojik Bilimler

Biokimya

Mikrobiyoloji

Fizyoloji

Teknik Bilimler

Dinamikler, Makinelerin, Cihazların ve Ekipmanların Dayanıklılığı

Malzeme Mühendisliği (Makine Mühendisliği)ş

Polimer (Makro Bileşikler) ve Kompozitlerin (Karma Malzemeler) Teknolojisi ve İşlenmesi

Yoğunlaşmış Devlet Fiziği

Tarih Bilimleri

Yerli Tarih

Tarih Yazma, Kaynak Araştırması ve Tarihsel Araştırma Yöntemleri

Teori ve Kültür Tarihi

Ekonomi Bilimi

Ekonomi ve Ulusal Ekonominin Yönetimi (Ekonomi, Organizasyon ve Fabrikaların, Şubelerin, Komplekslerin Yönetimi)

 

Matematiksel ve Araçsal Ekonomi Yöntemleri

Felsefe

Sosyal Felsefe

Teori ve Kültür Tarihi

Filoloji

Yabancı Ülkeler Edebiyatı (Polonya edebiyatı)

Edebiyat Teorisi

Belarus Dili

Rus Dili

Slav Dilleri

Dil Teorisi

Karşılaştırmalı-Tarihsel, Tipolojik ve Karşılaştırmalı Dilbilimi

Hukuk İlmi

Hukuk ve Devlet Teorisi ve Tarihi; Hukuk ve Devlet Doktrin Tarihi

Sivil Yasa; İş kanunu; Aile Hukuku; Özel Uluslararası Hukuk

Arazi kanunu; Doğa ve Kaynak Hukuku; Çevre Hukuku; Tarım Hukuku

Ceza Hukuku ve Kriminoloji (Suç Bilimi); Ceza Hukuku Uygulaması

Ceza Muhakemesi

Kriminalistik; Adli Faaliyetler; Araştırmacı Faaliyetleri

Pedagojik Bilimler

Genel Pedagoji, Pedagoji Tarihi ve Eğitim

Eğitim ve Öğretim Teorisi ve Yöntemleri (Edebiyat)

Eğitim ve Öğretim Teorisi ve Yöntemleri (Fizik)

Beden Eğitimi Teorisi ve Tekniği, Spor Eğitimi, Sağlık – İyileştirme ve Adaptif Beden Eğitimi

Psikolojik Bilimler

Eğitimsel Psikoloji

Gelişim Psikolojisi, Akmeoloji (İnsanın en üst başarılarının bilimidir)

Kültüroloji

Teori ve Kültür Tarihi