Baranovic Devlet Üniversitesi

Baranoviç Devlet Üniversitesi; eğitim, ekonomi, hukuk, mühendislik, bilişim teknolojisi ve tarım sektöründeki iş gücü piyasası uzmanlarının, rekabetçi bir şekilde rekabet edebilecekleri bir eğitim merkezidir. Ekonominin ve Belarus Cumhuriyeti’nin sosyal alanlarının ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Üniversite, küresel eğitim alanında yer alan cumhuriyetin, yüksek öğretim alanında bölgesel bir inovasyon merkezi olmayı, devlet ve uluslararası eğitim standartlarına uygun olarak, eğitim ve bilimsel hizmetler sağlama görevlerini başarılı ve verimli bir şekilde çözmek için gerekli kaynaklara ve potansiyele sahip olmaya çalışmaktadır.

Tarihçesi

Belarus Cumhurbaşkanı A.G. Lukaşenko tarafından Haziran 2004 tarihinde Baranoviç Devlet Üniversitesi’nin kurulması hakkında kararname oluşturulmuştur. Üniversite’nin ilk rektörü, ziraat bilimleri doktoru profesör Vasiliy İvanoviç Kochurko’dur. Üniversitenin akademisyenleri, 2005’te bilimsel araştırmalar için Devlet Programı kapsamında projeler başlatmıştır. İlk kez, Cumhuriyetçi yarışmalarına öğrenci araştırma projeleri katılmaya başlamıştır. Yabancı Diller Fakültesi, 2006’dan itibaren Türk dilini seçmeli ders olarak okutmaya başlattı. 2007 yılında üniversitenin ‘’uzaktan eğitimi’’ başlatıldı. Üniversite, yabancı uyruklu öğrenciler için oluşturulan rusça kursuna öğrenci kabulüne de başlamıştır. 2007 yılı, üniversitenin bir buluşta ilk patendi elde etmesi açısından oldukça önemlidir. 2008’de, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitiminin tam zamanlı ve yarı-zamanlı kabulü başlatılarak, fakültelerine ilk girişi yapıldı. 2009’da, İleri Araştırmalar ve Yeniden Eğitim Enstitüsü kuruldu. Ardından faaliyet alanı, tahıl ve bazı baklagillerin yetiştirilmesi için enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerin geliştirilmesi olan, üniversitedeki ilk bilimsel ve pedagojik okul kuruldu. 2011 yılında Mühendislik Bilimi ve Makine Mühendisliği alanını kapsayan bilimsel ve pedagojik okul kuruldu. Üniversite, 2012’de bilimsel bir kuruluş olarak akredite edilmiştir. Türk Dili ve Kültürü Merkezi, Belarus Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin himayesinde açılmıştır. Baranoviç Devlet Üniversitesi heyeti, 2013’te, Polonya, Litvanya, Belarus, Ukrayna ve Rusya’daki yüksek öğretim kurumlarını içeren Borderland Üniversitesi Ağının oluşturulmasına katılmıştır.

Baranoviç Üniversitesinde Eğitim

Baaranoviç Devlet Üniversitesi’nin etkinliğinin stratejik hedefi, ekonomik ve sosyal sektörlerin inovasyon düzeyinin gerekliliklerine, entelektüel ve yaratıcı kişiliğin gelişimine, ideolojik ve ahlaki eğitiminin bilimsel, eğitimsel, kültürel, yaratıcı ve personel potansiyelinin maksimal kullanımıyla yüksek nitelikli uzmanların eğitilmesini sağlamaktır.

Yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojiler, bilim ve teknolojinin en son başarılarının eğitim sürecinde entegre kullanımı temelinde üniversite; toplumun bilgilendirilmesi, ekonominin yenilikçi gelişimi ve Belarus Cumhuriyeti’nin dünya toplumuyla bütünleşmesi bağlamında, sosyo-ekonomik sorunların çözümlenmesini sağlayan uzmanların eğitim kalitesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bugün Baranoviç Devlet Üniversitesi bünyesinde:

Yüksek öğretimin lisans ve yüksek lisans evrelerinde 3.840 öğrencisi;

Lisans ve Lisansüstü eğitimde 21 uzmanlık alanı;

5 Fakülte, (Slav ve Alman Dilleri, Ekonomi ve Hukuk, Üniversite Öncesi Eğitim), Bilgi Tazeleme Eğitimi ve Yeniden Eğitim Enstitüsü, Lyakhovichi Devlet Tarım Koleji, Türk Dili ve Kültürü Merkezi;

21 bölüm, 19 bölüm şubesi;

6 Öğrenci Bilim ve Araştırma Laboratuvarı, 20 Bilimsel Araştırma Bölümü;

77 özel laboratuvar, salon, atölye ve bilgisayar sınıfı;

Yabancı Yüksek Öğretim Kurumları ve Bilimsel Kuruluşları ile Uluslararası İşbirliği Konusunda 115 Anlaşma;

21 performans grubu; (4 tanesi “insanların amatör grubu” unvanıyla onurlandırıldı)

14 spor bölümü ve sağlık grubu;

Toplam 57.87 bin metrekare alana sahip 11 Eğitim Binası;

1,200 yatak kapasiteli 3 öğrenci yurduna sahiptir.

Fakülte ve Bölümler

Mühendislik Fakültesi

Makine Yapımı Teknolojisi

Makine – Yapı Üretiminin Teknolojik Ekipmanı

Ekonomi ve Üretim Organizasyonu

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Otomatik Teknolojik Süreçler ve Üretim

Tarımsal Üretim Süreçlerinin Teknik Desteği

Bilimsel Tarım

Pedagoji ve Psikoloji Fakültesi

Ev Yönetimi ve Güzel Sanatlar

Ev Yönetimi ve Girişimcilik

Uygulamalı Psikoloji

Jeoekoloji, Doğa Koruma ve Doğal Kaynakların Akıllı Kullanımı

Okul Öncesi

İlköğretim

Sosyal Pedagoji

Slav ve Alman Dilleri Fakültesi

Modern Yabancı Diller (Öğretim, İngilizce – Almanca, Almanca – İngilizce)

Yabancı Dil (İngilizce, Almanca)

Yabancı Dil (Almanca, İngilizce)

Yabancı Dil (İngilizce)

Belarus Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil (İngilizce)

Ekonomi ve Hukuk Fakültesi

Muhasebe, Analiz ve Denetim

Turizm Endüstrisinde Ekonomi ve Yönetim

Hukuk İlmi

Marketing (Pazarlama)

Yüksek Lisans Programı

Baranoviç Devlet Üniversitesi; bilgi, beceri, bilimsel ve pedagojik araştırma çalışmalarını içeren bir eğitim programı uygulamaktadır. Üniversitede yüksek lisans eğitimi, tam ve yarı zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Baranoviç Devlet Üniversitesi’nde yer alan Yüksek Lisans Programları:

Genel pedagoji, Pedagoji Tarihi ve Eğitim

Makine Mühendisliği ve Makine Bilimi

Doktora Programı

Öğrencilerin tam zamanlı olarak öğrenim gördükleri, yazdıkları ya da kendileri tarafından ele aldıkları ders programı, tamamlandığında öğrencinin “Araştırmacı” nın akademik yeterliliğine sahip olmasını şart koşmaktadır. Üniversitede Doktora Programı süresi, tam zamanlı öğrenciler için 3 yıl, yazışma yoluyla öğrenim görenler için 4 yıl, kendi kendine eğitim öğrenciler için de 5 yıldır. Baranoviç Devlet Üniversitesi yüksek nitelikli araştırmacılarının eğitimini 2010’dan bu yana Mekanik ve Fiziksel-Teknik Arıtım Teknolojisi ve Ekipmanları – Mühendislik Bilimleri bölümünde yapmaktadır.

Baranoviç Devlet Üniversitesi Yurtları

Baranoviç Devlet Üniversitesi, öğrencilerinin öğrenimi ve barınmaları için gerekli koşullara sahiptir. Üniversitenin şehir merkezinde konumlandırılan , toplamda 1155 yatak kapasitesine sahip, 3 konforlu özel yurdu bulunmaktadır. Yurtlar özel durumu olan öğrencilere barınma imkanı sağlamaktadır.