Vitebsk Devlet Tıp Üniversitesi

Tarihçesi

Vitebsk Devlet Tıp Enstitüsü, 1 Kasım 1934’te bir hastane-tıp enstitüsü olarak kurulmuştur. Enstitü 1938’de, Vitebsk Tıp Enstitüsü olarak yeniden adlandırılmıştır. Büyük Vatanseverlik Savaşı, enstitünün gelişimini uzun yıllar boyunca durdurdu. Enstitü, savaşın başlangıcında Chelyabinsk’e ardından 1943’te Yaroslavl’a tahliye edildi. Daha sonra, Vitebsk Tıp Enstitüsü temelinde Yaroslavl Tıp Enstitüsü kuruldu. 1944 yılında Enstitü personelinin bir kısmı Minsk’e geri döndü ve Minsk Tıp Enstitüsü’nün yeniden inşasına katıldı. 1946’da Enstitü yerel Vitebsk bölgesine geri döndü. 1959’da ana akademik bina faaliyete geçti. Mevcut Genel Tıp Fakültesi ile birlikte 1959 yılında İlaç Fakültesi kuruldu. Vitebsk Devlet Tıp Enstitüsü, 1981 yılında yabancı ülkeler için tıbbi ve ilaç uzmanları yetiştirmeye başladı. SSCB Yüksek Sovyet Mahkemesi Kararına göre Enstitü, yüksek nitelikli uzmanların yetiştirilmesi, tıp, bilim ve halk sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine katkılarından dolayı 1984 yılında 50. Yıldönümünde Halkların Dostluk Düzeni’ne layık görülmüştür.

Vitebsk Devlet Tıp Üniversitesi

10 Mart 2003’te Belarus Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın emriyle Vitebsk Devlet Tıp Üniversitesi Kliniği kuruldu. Üniversite 2010’da, yüksek öğrenimin ikinci aşaması olan (yüksek lisans programı) üzerine eğitim vermeye başladı. Üniversite çalışma yılları boyunca, 14.000’den fazla hekim ve 6.000’den fazla eczacı yetiştirmiştir. Üniversitenin mezunları, büyük organizasyonlar ve pratik halk sağlığı liderleri, klinik bölüm başkanları, baş hekimlerdir.

Vitebsk Devlet Tıp Üniversinde Eğitim

Vitebsk Devlet Tıp Üniversitesi, Belarus Cumhuriyeti’nin en büyük yüksek öğretim kurumlarından biridir. Şu anda üniversitede 6.000’den fazla öğrenci ve stajyer öğrenim görmektedir. Dünyanın 30 ülkesinden 1000’den fazla öğrenci, Yabancı Uyruklu Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmektedir. Üniversite’nin yapısı: 7 fakülte, 63 bölüm, araştırma laboratuvarı, araştırma bölümü, bilgi merkezi, kütüphane, basım ve yayın merkezi’nden oluşmaktadır.

Üniversite’de eczacılık öğrencilerinin yetiştirilmesinde kullanılan bir botanik bahçe, eğitim ve üretim eczanesi bulunmaktadır. Üniversite, Rusya Federasyonu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve yabancı ülkelerin bir dizi büyük kuruluşu ile tıp eğitimi ve eğitim personeli, araştırma ve bilgi desteği alanlarında çeşitli temasları sürdürmekte ve geliştirmektedir. Verilen dereceler Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Yabancı Tıp Mezunları Eğitim Komisyonu (ECFMG, Philadelphia, ABD), Litvanya Yüksek Öğretim Kalite Değerlendirme Merkezi (Litvanya), Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim (Lübnan Cumhuriyeti), Federal Diploma Kontrol Servisi (FCVS, Dallas, ABD), Hindistan Tıbbi Konseyleri, Sri Lanka, İrlanda vb. tarafından kabul edilmektedir. 2009 yılında, sosyo-kültürel alanda özel başarılar elde eden üniversite, tıbbi, geçici ve bilimsel personel temin ederek sağlık bakım sisteminin gelişimine büyük bir katkı sağlamasıyla ülkenin Cumhurbaşkanı Kararnamesi’ne uyarınca, Beyaz Rusya Cumhuriyeti Fahri Devlet Afişine layık görüldü.

Fakülteler ve Bölümler

Üniversite Çapında Bölümler:

Doğum ve Jinekoloji (Kadın Hastalıkları)

İnsan Anatomisi

Askeri Eğitim ve Aşırı İlaçlar

Histoloji (Doku bilimi), Sitoloji (Hücre biyolojisi) ve Embriyoloji (Dölütbilimi)

Dermatoloji (Deri hastalıkları)

Yabancı Diller

Bulaşıcı Hastalıklar

Bilgi Teknolojisi (Elektronik Kütüphane ile)

Klinik Mikrobiyoloji (Mikrop bilimi)

Tıbbi Biyoloji ve Genel Genetik

Tıbbi ve Biyolojik Fizik

Tıbbi Rehabilitasyon ve Beden Eğitimi

Nöroloji (Beyin ve Sinir Sistemi Hastalıkları) ve Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Cerrahisi)

Normal Fizyoloji (İşlevbilimi)

Genel Hijyen ve Ekoloji (Doğa bilimi)

Genel ve Klinik Biyokimya (Canlı bilimi)

Genel ve Klinik Farmakoloji (İlaç bilimi)

Halk Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri

Onkoloji (Kanser bilimi) (Radyasyon Tanı ve Radyoterapi ile)

Operatif (Teşhis) Cerrahi ve Topografik Anatomi (Sistemleri inceleyen anatomi)

Kulak, Burun, Boğaz

Oftalmoloji (Görme yolları hastalıkları ve Cerrahisi)

Patolojik Anatomi (Anormal seyir gösteren) (Adli Tıp ile)

Patolojik Fizyoloji

Pediatri (Çocuk hastalıkları)

İç Hastalıkları

Psikiyatri ve Narkoloji (Bağımlılık tedavisi)

Sosyal ve İnsani Bilimler

Travmatoloji, Ortopedi ve Askeri-Saha Cerrahisi

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Resüsitasyon (Kalp Masajı)

İç Hastalıkları

Poliklinik Tedavisi ile Genel Pratisyenlik

Üroloji (Böbrek ve idrar yolları hastalıkları) ve Pediatrik Cerrahi Dersleri ile Hastane Cerrahisi

Klinik İmmünoloji (Vücut direncinin incelendiği bilim) ve Alergoloji (Çocuklarda alerjik hastalık)

Genel Cerrahi

Fakülte Tedavisi

Fakülte Cerrahisi

Fizyoloji, Tıbbi ve Medikal Uzmanlık (Phthisiopneumology)

Diş Hekimliği Fakültesi

Genel Diş Hekimliği (Ortopedi Diş Hekimliği ile)

Terapötik (Tedavi edici) Diş Hekimliği

Pediatrik Diş Hekimliği ve Ortodonti (Dişlerdeki ve çenelerdeki yanlış konumlanmaları düzelten diş hekimliği)

Ağız, Çene ve Yüz Cerrahisi ve Cerrahi Diş Hekimliği

Yabancı Uyruklu Eğitim Fakültesi

Rusça

Tıp Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Üniversite Çapında Bölümler

Pedagoji ve Psikoloji

Mesleki Rehberlik ve Üniversite Öncesi Eğitim Fakültesi

Rusça ve Belarusça Dilleri

Biyoloji

Kimya

Pedagoji ve Psikoloji üzerine İleri Eğitim ve Yeniden Eğitim Fakültesi

Psikoloji ve Pedagoji

Kalite Geliştirme ve Personel Eğitim Fakültesi

Doğum ve Jinekoloji

Pediatri

Kişiselleştirilmiş ve Kanıta Dayalı Tıp

Terapi 1

Terapi 2

Cerrahi

Halk Sağlığı Koruma Fakültesi

 

Eczacılık Fakültesi

Botanik ve Ekoloji

Genel, Fiziksel Kolloidal (Ara karışım) Kimya

Eczacılık Organizasyonları ve Ekonomisi

Organik Kimya

Endüstriyel Tıbbi Teknoloji

İlaç Standardizasyonu

Toksikolojik (Zehir bilimi) ve Analitik Kimya

Farmakognozi (Doğal kaynaklı etken maddeleri ve ilaçları inceleyen bilim)

Teknoloji Transfer Oranı ile İlaç Teknolojisi

Farmasötik (İlaç içeriğindeki etken maddelerin yapı ve aktivite ilişkileri) Kimya

Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Programı, ileri eğitim için bilimsel-pedagojik ve araştırma çalışmalarının bilgi ve becerilerinin oluşmasını sağlar. Eğitim süresi 1 yıldır.

Vitebsk Devlet Tıp Üniversitesi’nde yer alan Yüksek Lisans Programları:

Doğum ve Jinekoloji

Onkoloji

Anesteziyoloji ve Resüsitasyon

Bulaşıcı hastalıklar

Farmakoloji, Klinik Farmakoloji

Alergoloji ve İmmünoloji

İç Hastalıkları

Psikiyatri ve Narkoloji

Cerrahi

Halk Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri

Diş Hekimliği

İnsan Anatomisi

Patolojik Fizyoloji, Fizyoloji