Belarus Ulusal Teknik Üniversitesi

Belarus Ulusal Teknik Üniversitesi, Belarus’un önde gelen teknik üniversitelerinden biridir. 1920’den beri eğitim veren üniversite bugün:

 • 89 uzmanlık alanında ve 121 uzmanlık alanında yüksek kalitede eğitim sunan 17 fakülteyi kapsamaktadır;
 • ileri lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası programlarda 35.000’den fazla öğrenciye eğitim vermektedir;
 • öğretim ve araştırmaya katılan 2000’den fazla yüksek nitelikli öğretim üyesi ve bilim adamına sahiptir;
 • yenilikler üreten, teknolojileri aktaran ve üretim ile işbirliği yapan 41 araştırma laboratuvarı bulunmaktadır;
 • en yeni teknoloji ve ekonomi alanlarında yenileyici kurslar sunan 3 enstitü işletmektedir.

Belarus Ulusal Teknik Üniversitesi, klasik üniversite geleneklerini modern yaklaşım ve teknolojilerle kombine etmesiyle, 21. yy’ın zorluklarını karşılamaktadır. Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları’nın verilerine göre, dünyanın en iyi üniversitelerinin % 9’u arasında yer almaktadır.

Tarihçesi

1920’lerde ulusal ekonomiyi geri kazanmanın büyük ve karmaşık görevleri, tüm endüstriler için yüksek vasıflı personel gerektirdi. Bu bağlamda, Minsk Politeknik Okulu, 10 Aralık 1920’de, daha yüksek bir eğitim kurumu olan Belarus Devlet Politeknik Enstitüsü’ne dönüştürüldü. Devletin endüstriyel faaliyetlerinin ana yönlerinde yüksek öğrenime sahip mühendislerin eğitimi için 5 fakülte oluşturuldu: Makine Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesi, Kültür ve Teknik Meslek Yüksekokulu, Kimya ve Teknoloji Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Fakültesi.

 1. yy’ın başlarında 40’lı yıllarda üniversite, Sovyetler Birliği’nin önde gelen teknik üniversitelerinden biri haline geldi. Mühendisler 4 fakültenin 32 bölümünde, 7 uzmanlık alanında eğitildi. 1945’te 375 öğrencinin çalışmalarına başladığı sırada gerçekleşen Büyük Vatanseverlik Savaşı, üniversitesi’nin çalışmalarını da kesintiye uğrattı. Belarus Politeknik Enstitüsü, 17 Nisan 1991’de Belarus Devlet Politeknik Akademisi olarak yeniden düzenlendi. 1997’de Belarus Devlet Politeknik Akademisi, Belarus Cumhuriyeti’nin ulusal eğitim sisteminde, lider mühendislik ve teknik eğitim kurumu statüsünü temsil etmekteydi. Belarus Devlet Politeknik Akademisi, Belarus Cumhuriyeti Başkanlık Kararnamesi ile 1 Nisan 2002 tarihinde, Belarus Ulusal Teknik Üniversitesi’ne dönüştürüldü. 25 Kasım’ 2005’de Bağımsız Devlet Topluluğu Devlet Konseyi Başkanları, Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye devletlerin yüksek mühendislik eğitimi için gerekli organizasyonu oluşturma statüsünü verdi son 5 yılda ülke ekonomisi tarafından talep edilen; nükleer enerji, bilgisayar, mekatronik ve jeodezi gibi 12 yeni uzmanlık alanı getirmiştir. Üniversite, bilim ve eğitim alanlarında 34 ülkeden 114 yabancı teknik üniversite ile başarılı bir şekilde işbirliği yapmaktadır. Ayrıca 1500’den fazla uluslararası öğrenci de üniversitede eğitim görmektedir. Kuruluşundan bu yana, Belarus Cumhuriyeti için 185 binin üzerinde, dünyanın 120 ülkesi için de 7000’den fazla yüksek vasıflı uzman yetiştirmiştir.

Eğitimde Stratejik Planlama ve Eğitim Süreçleri

Belarus Ulusal Teknik Üniversitesi, her seviyeden 35.000’in üzerinde öğrenciyi ve 2000 profesörü bir araya getiren en büyük Belarus üniversitesidir.

Eğitimde stratejik planma anlayışının temeli:

 • Ülkenin ve bölgelerin dinamik gelişimini sağlayan, yüksek nitelikli mühendislik ve araştırma profesyonelleri için devlet ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak;
 • Entelektüel, kültürel, etik ve fiziksel gelişim için kişisel ihtiyaçların karşılanmasıdır.

Üniversite faaliyetlerinin ana (uzun vadeli) stratejik yönleri:

 • Üniversite’nin, küresel yüksek öğretim bağlamı ve Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Belarus Cumhuriyeti üyeliğini dikkate alarak yenilikçi eğitim programlarının tanıtımına son zamanlarda ağırlık vermesi,
 • Dünyanın önde gelen üniversitelerine ve dünya pazarına hakim olan kurum ve kuruluşların staj ve eğitimine odaklanarak eğitim uzmanlarının en iyi uygulamalarını aktif olarak benimsemesi,
 • Önde gelen sanayi kuruluşları, akademik ve eğitim kurumları ve merkezleri de dahil olmak üzere (yabancı olanlar da dahil) etkili bağlantılar kurması
 • Üniversite kaynak tabanının geliştirilmesi ve modern ekipman, yeni bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon sistemlerinin eğitim sürecine girmesi,
 • Üniversitede liderlik ve kurum kültürünün ruhunu şekillendirilmesi; Rekabet ortamında başarılı olma yeteneğinin arttırılması,
 • Üniversitenin Belarus Cumhuriyeti’nin stratejik çıkarları ile ilgili tarihsel, eğitimsel ve kültürel mirasının desteklenmesidir.

Lisans Eğitimi

Yükseköğretim programı, uzmanlarını temel ve özel, bilgi ve becerilerle eğitmeyi amaçlamaktadır. Üniversite’de öğrenim süresi 4-6 yıldır. Dersler 1 Eylül’den 30 Haziran’a kadar sürmektedir. Ders programı teorik ve uygulamalı disiplinleri, pratik eğitimi ve bağımsız çalışmayı içermektedir. Lisans eğitiminden başarıyla mezun olan öğrenciler ilgili bölümün uzmanlık diplomasını alırlar.

Belarus Ulusal Teknik Üniversitesi’nde yer alan Fakülteler ve Bölümler:

Otomativ ve Traktör Fakültesi

Ulaşım Lojistiği

Mobil Teknolojik Makinelerin Pnömatik (Gaz) Hidro (Sıvı) Sistemleri

İçten Yanmalı Motorlar

Otomobil Mühendisliği

Traktör Mühendisliği

Çok Amaçlı Paletli ve Tekerlekli Makinalar

Kentsel Elektrikli Taşımacılık

Otomobillerin Teknik Bakımı

Otomobil Servisi

Otomobil Taşımacılığında Tahmini Faaliyet

Otomobil ve Kent Taşımacılığında Ulaştırma ve Yönetim Organizasyonu

Karayolu Trafiği Organizasyonu

Maden Mühendisliği ve Mühendislik Ekolojisi Fakültesi

Maden Makineları ve Ekipmanları

Maden Kaynaklarının Depolanması

Sanayide Ekolojik Yönetim ve Denetim

Makine Mühendisliği Fakültesi

Makine Mühendisliği Teknolojisi

Makine Yapı Endüstrisinin Teknolojik Ekipmanı

Akıllı Cihazlar, Makineler ve Üretim

Teknolojik Süreçlerin ve Üretimin Otomasyonu (Özdevimi)

Mekatronik (Bilgisayar Mekatroniği)

Ekonomi ve Üretim Organizasyonu

Mekanik ve Teknolojik Fakültesi

Makine Mühendisliğinde Malzeme Teknolojisi

Basınçlı Materyallerin Makineleri ve Teknolojileri

Kaynak Teçhizatı ve Teknolojisi

Dökümhane Makineleri ve Teknolojileri

Metalurjik Üretim ve Malzeme Arıtma

Pazarlama, Yönetim ve İşletme Fakültesi

İşletmelerde Ekonomi ve Yönetim

İş İdaresi

Marketing (Pazarlama)

Endüstriyel Girişimli Yenilikçi Proje Yönetimi

Endüstriyel İşletmelerde Tasarım Projelerinin Yönetimi

Ticari Ekipmanlar ve Teknolojileri

Güç Mühendisliği Fakültesi

Ekonomi ve Üretim Organizasyonu (Güç Mühendisliği)

Elektrik Santralleri

Elektrik Güç Sistemleri ve Ağları

Elektrik Güç Kaynağı

Termal Güç İstasyonları

Endüstriyel Termal Güç Mühendisliği

Nükleer Güç İstasyonlarının Buhar Tesisleri

Röle (Düzenek) Koruma ve Otomasyon

Otomasyon ve Güç Süreçleri Kontrolü

Bilgi Teknolojileri ve Robot Fakültesi

Bilgi Teknolojileri Yazılımı

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Teknolojik Süreçlerin ve Üretimin Otomasyonu

Otomatik Elektrikli Araç

Endüstriyel Robotlar ve Robotik Sistemler

Yönetim Teknolojileri ve İnsanileştirme

İşletmelerde Ekonomi ve Yönetim

Yönetim

Düşük Sıcaklık (Derin Dondurucu) Mühendisliği

Ambalaj Üretimi

Enerji Verimli Teknolojiler ve Güç Mühendisliği Yönetimi

Gümrük

Mühendislik ve Pedagoji Fakültesi

Mesleki Eğitim (Makine Mühendisliği)

Mesleki Eğitim (Ağaç İşleri)

Mesleki Eğitim (Bilgisayar Bilimi)

Vakum ve Kompresör Mühendisliği

Enerji Santrali İnşaatı ve Mühendislik Hizmetleri Fakültesi

Gemi Yapımı ve Su Taşımacılığı

Su Sistemi İnşaatı

Termal ve Gaz Temini, Klima, Hava Koruması

Su Temini, Atıksu Arıtımı, Su Kaynaklarının Korunması

Termal ve Nükleer Güç İstasyonları İnşaatı

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimari Tasarım

İnşaat Mühendisliği Fakültesi

İktisat ve Üretim Organizasyonu (İnşaat)

Yapı Malzemeleri ve Yapıları Üretimi

Endüstri ve İnşaat Mühendisliği

Gayrimenkul Değerleme Yönetimi

Enstrümantasyon (Aletli Çalışma) Mühendisliği Fakültesi

Ekonomi ve Üretim Organizasyonu

Mekanik ve Elektromekanik Cihazlar ve Aletler

Optik, Elektronik ve Lazer Cihaz ve Sistemleri

Mikro ve Nanosistem Cihazları

Bilgilendirme ve Ölçme Cihazları

Biyoteknik ve Tıbbi Cihazlar ve Sistemler

Güvenlik için Teknik Destek

Elektronik Cihazların Malzeme ve Bileşen Teknolojisi

Takı Üretimi Teknolojisi ve Ekipmanları

Metroloji, Standardizasyon ve Sertifikasyon

Nesnelerin Durumunun Kalite Kontrolü ve Teşhisi için Yöntemler ve Cihazlar

Taşımacılık İletişimi Fakültesi

Kaldırma, İnşaat, Yol Makinaları ve Ekipmanları

Jeodesi (Yerölçümü)

Otoyol Mühendisliği

Köprüler, Ulaştırma Tünelleri ve Metrolar

Spor ve Teknik Fakültesi

Spor Tesislerinin Teknik Bakımı

Spor Mühendisliği (Tasarım ve Üretim)

Uluslararası Meslek Eğitimi Enstitüsü

İşletmelerde Ekonomi ve Yönetim

Yönetim

Bilgi Teknolojileri Yazılımı

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Otomatik Veri İşleme Sistemleri

Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programında belirlenen öğrenim süresi 1 yıldır. (4 yıl lisans eğitimi süresi ile toplamda 5 yıl). Uluslararası öğrenciler için 2 yıldır. (4 yıl lisans eğitimi süresi ile toplamda 6 yıl) Üniversitenin yüksek lisans programlarında Rusça eğitimin dışında, çeşitli bölümlerde eğitim dili ingilizce olan programlar da yer almaktadır.

Belarus Ulusal Teknik Üniversite’sinde yer alan Yüksek Lisans Programları:

Mesleki Eğitim Kuram ve Yöntemleri

Dünya Ekonomisi

Ekonomi ve Ulusal Ekonomi

Muhasebe ve İstatistik

Ekonomi ve Üretim Organizasyonu

Ekoloji

Ulaştırma, Madencilik ve İnşaat Mekanik Mühendisliği

Makine Yapı Endüstrisi ve Makine Teorisi

Makine Mühendisliği ve Makine Teorisi

Taşıma

Enstrüman Yapımı, Meteoroloji, Bilgi Ölçme Cihazları ve Sistemleri

Optik ve Fiber Cihazlar ve Kompleksler

Cihazlar, Sistemler ve Tıbbi Cihazlar

Enstrümantasyon (Aletle Çalışma) Mühendisliği Teknolojisi

Cihazlar ve Doğa Ortamının Kontrol Yöntemleri, Maddeler, Malzemeler ve Ürünler

Sistem Analizi, Kontrol ve Veri İşleme

Matematiksel Modelleme, Dijital Yöntemler ve Programlar Kompleksleri

Katı Hal Elektronikleri, Mikro ve Nanoelektroniğin Radyo-Elektronik Bileşenleri

Metalurji (Maden Bilimi)

Elektrik Mühendisliği

Güç Sistemleri ve Kompleksleri

Jeo-Teknolojiler (Yeraltı, Açık ve Yapısal)

Maden Kaynaklarının Zenginleştirilmesi

Teknolojik Süreçlerin ve Üretimin Otomasyonu ve Kontrolü

Ürünlerin Standardizasyonu ve Kalite Kontrolü

Metroloji ve Metroloji Desteği

Mimarlık

İnşaat Mühendisliği

İnovasyon Yönetimi

Üretimde Yenilikçi Proje Yönetimi

İşletmelerin ve Sanayi İşletmelerinin Varlıklarının Değerlendirilmesi

Teknolojik Süreçlerin ve Endüstrilerin Yenilik Yöntemleri

Ekolojik Yönetim

Rekabet Gücünü Artırmanın Metalurjik Teknolojileri

Mühendislik ve Ekonomik Sistemlerde Analiz ve Kontrol Yöntemleri

Mühendislik Sistemlerinde Otomasyon ve Kontrol

Mühendislik Sistem Kontrolünde Entelektüel Teknolojiler

Endüstriyel Bilgisayar Ağlarında Dağıtılmış Otomasyon

Kentsel Gelişim

Bina ve Yapıların Mimarisi

Mimari Anıtların Restorasyonu

Mimari Tasarım

Doktora Programı

Doktora çalışmaları, birleşik bir ulusal sürekli eğitim sisteminin en yüksek seviyesi ve kişileri arasından en yüksek bilimsel yeterliliğe sahip personelin sistematik eğitim biçimidir. Program süresince, Fen Bilimleri Derecesi için tez hazırlığı ve tez hazırlığı ile elde edilen sonuçların gerçek problemi, sistematizasyonu ve genellemesi üzerine teorik ve deneysel araştırmalar gerçekleştirilir. Üniversitede doktora derslerinin öğrenim süresi,tam zamanlı eğitim için 3 yıl, yarı zamanlı eğitim için ise 4 yıldır.

Belarus Ulusal Teknik Üniversite’sinde yer alan Doktora Programları:

Fiziksel ve Matematiksel Bilimler

Teorik Mekaniği

Deforme Olabilir Katıların Mekaniği

Sıvı, Gaz ve Plazma Mekaniği

Optik

Termal Fizik ve Teorik Isı Mühendisliği

Lazer Fiziği

Biyolojik Bilimler

Ekoloji

Mühendislik Bilimleri

Teorik Mühendislik, Tahrik sistemleri ve Makine Parçaları

Robotlar, Mekatronik ve Robotik Sistemler

Teknoloji ve Mekanik ve Fiziksel-Teknik İşlem Ekipmanı

Makine Mühendisliği Teknolojisi

Basınç İşleme Teknolojisi ve Makineleri

Kaynak, İlgili Süreçler ve Teknolojiler

Standardizasyon ve Kalite Kontrolü

Isı motorları

Tekerlekli ve Paletli Araçlar

Yol, Bina, Kaldırma ve Aktarma Makineleri

Maden Makineleri

Elektro-Teknik Kompleksler ve Sistemler

Ölçme Cihazları ve Yöntemleri

Optik ve Optoelektronik Cihazlar ve Kompleksler

Enstrüman Yapımı Teknolojisi

Metroloji (Ölçü Bilimi) ve Metrolojik Sunum

Tıbbi Amaçlı Cihazlar, Sistemler ve Eşyalar

Fiziksel Kültür ve Spor Desteğinin Yöntemleri ve Teknik Yardımları

Sistem Analizi, Veri Yönetimi ve İşlenmesi

Teknolojik Süreçlerin ve Prodüksiyonların Otomasyonu ve Kontrolü

Tasarım Otomasyon Sistemleri

Güç Sistemleri ve Kompleksleri

Güç İstasyonları ve Sistemleri

Dökümcülük

Basınçla Metal İşleme

Toz Metalurjisi ve Kompozit (Bir araya getirilmiş) Malzemeler

Malzeme Bilimi

Otomobil Taşımacılığının Bakımı

Bina Birimleri, Yapıları ve Montajları

Tabanlar ve Temeller, Yeraltı Yapıları

Isı Temini, Havalandırma, Klima, Gaz Temini ve Aydınlatma

Su Temini, Kanalizasyon Sistemi, Su Kaynakları Koruma Sistemleri

Yapı Malzemeleri ve Ürünleri

Hidrolik ve Melisaratif (Yükseltici) Mühendislik Yapıları

İnşaat Teknolojisi ve İnşaat Organizasyonu

Karayolları, Yeraltı, Havaalanı, Köprü ve Ulaşım Tünellerinin Tasarımı ve Yapımı

Hidrolik ve Mühendislik Hidrolojisi

Yapısal Mekanik

Teori ve Mimarlık Tarihi, Tarihi-Mimari Anıtların ve Yapıların Yeniden İnşası

Binaların, Tesislerin, Kentsel ve Kırsal Konut Geliştirme ve Yerleşim Bölgelerinin Mimarisi

Yarı İletkenler, Elektronik Mühendisliği Malzemeleri ve Cihazları Üretimi İçin Teknoloji ve Ekipman

Ekonomi Bilimi

Ekonomi ve Ulusal Ekonomi Yönetimi

Pedagojik Bilimler

Teori ve Mesleki Eğitim Yöntemleri

Yer Bilimleri

Maden İşleme

Jeo-Mekanik, Kayaların Yok Ydilmesi, Madencilik Aero (Uçak) Gaz Dinamiği ve Kaya Termal Fiziği

Jeo-Teknoloji (Yeraltı, Açık, Yapısal)

Endüstriyel Isı Gücü Mühendisliği

Termik Santraller, Güç Sistemleri ve Üretim Birimleri

Fiziksel Metalurji ve Metallerin ve Alaşımların Isıl İşlemleri

Demir Metalurjisi, Demir Dışı ve Nadir Metaller

Üniversite Yurtları

Belarus Ulusal Teknik Üniversitesi Kampüsü, Yurtlarında rahat yaşam koşulları sağlamanın yanı sıra üniversite hayatının belirli kültürel ve eğitimsel yönlerini düzenlemekten sorumlu yapısal bir bölümüdür. Kampüs kapsamında 17 farklı yurt bloğu bulunmaktadır. Yurtlar, öğrenciler için gerekli olan modern konfor ve güvenlik imkanları ile donatılmıştır. Yurtların mevcut kaynakları arasında, çalışma odaları, spor salonları, çamaşırhaneler, spor ve kültürel aktivitelerin organizasyonu için salonlar bulunmaktadır. Yurt blokları içerisinde 2,10 ve 13 numaralı bloklar hem uluslararası öğrencilere ve profesörlere ev sahipliği yapması hem de barındırdığı imkanlar açısından ön plana çıkmaktadır.