Belarus Devlet Bilişim ve Radyo Elektronik Üniversitesi

Belarus Devlet Bilişim ve Radyo-Elektronik Üniversitesi, büyük işgücüne, bilimsel ve eğitim kapasitelerine, güncel laboratuvar ekipmanlarına ve geniş altyapıya sahip büyük bir ulusal araştırma ve eğitim merkezidir. Üniversite eğitim, araştırma, iş, yaşam ve dinlenme için gerekli tüm imkanları sunmaktadır. Bilgisayar bilimleri ve elektronik dünyasında rekabetçi yüksek teknoloji ürünleri yaratarak, yenilikçi fikirler üretebilen ve uygulayabilen mühendisleri ve bilim insanlarını yetiştirmeye çalışmaktadır. Bu misyon eğitim, araştırma ve yenilik faaliyetlerinin sıralı entegrasyonu ile yerine getirilmektedir.

Tarihçesi

Belarus Devlet Bilişim ve Radyoelektronik Üniversitesi, 1964 yılında Minsk Radyoloji Enstitüsü olarak kurulmuştur. Üniversite, yüksek teknoloji alanlarındaki mühendislerin dünyadaki trendlerini takip etmektedir. Bu nedenle gelecekte Bilgi Teknolojileri, Radyo Elektroniği, Bilgi ve Telekomünikasyon, Mikro ve Nanoelektronik sektörlerinde lider eğitim kurumu olarak rolünü arttırmayı hedeflemektedir.

Üniversite’nin tarihsel kronolojisi;

1964 – 27 Şubat 1964 tarihli Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Kararı ile Minsk Radyo-Teknik Enstitüsü 15 Mart’ta Minsk’te açıldı.

1978Minsk Radyoloji – Teknik Enstitüsü, Sovyetler Birliği Araştırma Örgütleri arasında lider konumda yer alarak SSCB Yüksek ve Mesleki Eğitim Bakanlığı Kırmızı Mücadele Afişine layık görüldü.

1987En iyi SSCB üniversiteleri listesine dahil olan Enstitü, bilimsel araştırma ve uzmanlık eğitimindeki ilerlemeler için özel olarak kabul edildi.

199316 Kasım 1993 tarihinde Belarus Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Kararı Enstitü, Belarus Devlet Bilişim ve Radyo-Elektronik Üniversitesi’ne dönüştürüldü.

1998 Belarus’un 16 Ağustos 1998 tarihli Eğitim Bakanlığı emriyle, Bilişim, Radyo Mühendisliği ve Elektronik alanında Belarus’un temel yüksek öğrenim merkezi olarak kabul edilmektedir.

2005 Bağımsız Devletler Topluluğu Konseyi, Bilgisayar Bilimleri ve Radyo-Elektronik alanlarında yüksek öğrenim için üniversiteyi temel yüksek öğrenim kuruluşu olarak belirlemiştir.

2012Başarılarından dolayı Beyaz Rusya Hükümeti ödülüne layık görülmüştür.

2014Belarus Cumhuriyeti Devleti Şeref Bayrağı 28 Şubat 2014 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Belarus Devlet Bilişim ve Radyo-Elektronik Üniversitesi’ne verildi. Üniversite, eğitim, sosyal ve kültürel gelişim alanlarındaki olağanüstü başarılarından dolayı onurlandırıldı.

2017Üniversite, 2016 yılında elde ettiği başarılar için ikinci kez Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Ödülünü kazandı.

Eğitim

Belarus Devlet Bilişim ve Radyo-Elektronik Üniversitesi, Bilişim ve Radyoelektronik alanında Avrupa-Asya Ekonomik Birliği’nin ve (Rusya, Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Moldova, Ukrayna, Ermenistan, Kırgızistan) Bağımsız Devletler Topluluğu devletlerinin önde gelen ve en etkili üniversitesidir. Bilişim ve Radyoelektronik alanında, yenilikçi fikirleri algılama, üretme ve uygulama becerisine sahip mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek için çalışmaktadır. Üniversite 1990’ların başından beri, yüksek teknoloji araştırma ve geliştirme çalışmaları için Beyaz Rusya’nın önde gelen eğitim kurumu olma şansını yakalamıştır. Üniversite öğrencilere mükemmel eğitim ve nüfuz sahibi olabilmeleri için edindikleri bilgileri kullanma kapasitesi ve topluluklarına uzun vadeli önemli katkılarda bulunma olanağı sağlar. Üniversite tarafından elde edilen kalite sertifikası, İngilizce lisans ve yüksek lisans programlarının bulunması üniversiteyi önemli yapan iki olgu olarak düşünebilir. Üniversite, modern bilgisayar bilimleri, radyo-elektronik ve telekomünikasyon ile ilgili tüm alanları kapsayan 38 uzmanlık alanında eğitim vermektedir. Tüm öğrenme süreci, modern bilgi teknolojisi, multimedya teknolojisi, elektronik öğretim materyalleri kullanılarak yürütülmektedir. Üniversite, yıllar geçtikçe en yoğun bilgi birikimi gerektiren sektörlere başarıyla çalışan 74 binden fazla mühendis kazandırmıştır.

Lisans Eğitimi

Yüksek eğitim kalitesi, en gelişmiş eğitim programları, yüksek lisansüstü istihdam oranı, uluslararası kabul gören bilimsel konferanslar ve dünya lideri şirketler ile olan güçlü bağlarıyla uluslararası platformda tanınan bir üniversitedir. Belarus Devlet Bilişim ve Radyo-Elektronik Üniversitesi dereceleri ve nitelikleri, ABD ve Kanada, Avrupa ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Asya, vb. dahil olmak üzere dünyanın 80 ülkesinde uluslararası olarak kabul edilmektedir. Üniversitenin lisans programlarının süresi, seçilen çalışma biçimine bağlı olarak değişir. Tam zamanlı eğitim programları 4, yarızamanlı programların süresi ise 5 yıldır. Uzaktan eğitim süresi esnek olsa da 4 yıldan az bir program uygulanamamaktadır.

Fakülteler ve Bölümler:

Bilgi Teknolojileri ve Kontrol Fakültesi

Yapay Zeka

Otomatik Veri İşleme Sistemleri

Endüstriyel Elektronik

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Mühendislikte Bilgi Teknolojileri ve Kontrolü

Bilgisayar Destekli Tasarım Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yazılım Kontrollü Elektronik Cihazların Tasarımı ve Üretimi

Elektronik Güvenlik Sistemleri

Mühendislik – Bilgi Teknolojilerinin Psikolojik Bakımı

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Tıbbi Elektronik

Radyoelektronik Cihazların Modellenmesi, Simüle Edilmesi (Benzetilmesi) ve Bilgisayar Tasarımı

Programlanabilir Mobil Sistemler

Yazılım Kontrollü Dijital Optik Sistemler

Yüksek Lisans Programı

Belarus Devlet Bilişim ve Radyoelektrik Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Radyoelektronik, Mikro ve Nanoelektronik, Bilgi İletişimi, Dijital Ekonomi, vb. gibi hayati alanlarda iki tür Yüksek Lisans programı sunmaktadır.

– Uygulama odaklı Yüksek Lisans programları, mezun olduktan sonra mevcut teknolojileri kullanmanın yanı sıra yenilikçi ürünler geliştirmek ve dönüm noktası kararları vermek isteyen profesyonellerin daha derin bir eğitim almasını sağlar;

– Araştırma odaklı Yüksek Lisans programları, doktora programına girmek isteyen araştırmacıların eğitimini sağlar. Araştırma odaklı Yüksek Lisans programlarının müfredatı, araştırma becerilerine yönelik ek eğitimleri ve Doktora için hazırlanmayı gerektirmektedir.

Lisans derecesine sahip öğrenciler için Yüksek Lisans programları iki yıl sürmektedir. Yüksek lisans programlarının akademik takvimleri, tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışmalara göre farklılık gösterir.

Yüksek Lisans Programları:

Radyo-Mühendislik ve Elektronik Fakültesi

Antenler, Mikrodalga Cihazlar ve Teknolojileri

Bilgi Güvenliği Donanımı ve Yazılımı

Bilişsel Radyo-Teknolojiler

Nano-Teknolojiler ve Nano-Malzemeler (Elektronikte)

Radyo Navigasyonu, Radyo Konumu, Televizyon Sistemleri ve Cihazları dahil olmak üzere Radyo-Mühendislik

Radyo-Fizik

Katı-Hal Elektroniği, Radyo-Elektronik Bileşenler, Mikro ve Nano-Elektronik, Kuantum Efekt Cihazları

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Fakültesi

Uygulamalı Matematik ve Bilişim

Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri

Bilgisayarlar, Bilgisayar Sistemleri ve Ağ Yazılımları

Bilişim ve Yazılım Geliştirme Teknolojisi

Akıllı Bilgisayar Kompleksleri, Sistemleri ve Bilgisayar Ağları

Matematiksel Modelleme, Sayısal Yöntemler ve Program Kompleksleri

Bilgi Teknolojileri ve Kontrol Fakültesi

Yapay Zeka

Teknolojik Süreç ve Üretimin Kontrolü ve Otomasyonu

Sistem Analizi, Bilgi Kontrol ve Bilgi İşlem

Bilişimin Kuramsal Temelleri

Bilgisayar Destekli Tasarım Fakültesi

Bilgisayar ve Kontrol Sistemleri Bileşenleri ve Cihazları

Bilgisayar Teknolojisinde Elektronik Sistemlerin Tasarımı

Acil Durum Önleme ve Müdahale

Coğrafi Ekoloji

Enstrüman (Araç) Yapımı Teknolojisi

İşçi Koruması

İş gücü Psikolojisi, Mühendislik Psikolojisi, Ergonomi (İş Bilimi)

Endüstriyel Süreç Güvenliğinin Yönetimi

Tıbbi Cihazlar, Sistemler ve Ürünler

Optik ve Optik-Elektronik Cihazlar ve Kompleksler

Yarıiletkenler, Malzemeler ve Elektronik Cihazların Üretimi için Teknoloji ve Ekipman

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Fakültesi

Bilgisayar Bilimi ve Yazılım Mühendisliği

Bilgisayarlar, Sistemler ve Ağlar

Bilgi Teknolojisi Yazılımı

Mühendislik ve Ekonomi Fakültesi

Dijital Pazarlama (Marketing)

Elektronik İşletmede Ekonomi

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Radyo-Mühendislik ve Elektronik Fakültesi

Fiziksel Tesislerin Elektronik Enstrümantasyon (Değerlendirilmesi) ve Kontrol Sistemleri

Mikro ve Nanoelektronik Teknolojiler ve Sistemler

Elektronikte Nano-Teknoloji ve Nano-Malzemeler

Kuantum Bilgi Sistemleri

Radyo-Elektronik Veri Koruma

Radyo-Elektronik Sistemler

Radyo-Mühendislik

Radyo-Bilişim

Bilgi İletişimi Fakültesi

Bilgi İletişim Sistemleri

Bilgi İletişim Teknolojileri

Telekomünikasyonda Bilgi Güvenliği

Askeri Fakülte

Bilgi İletişim Teknolojileri

Radyo-Mühendislik

Bilgi İletişimi Fakültesi

Görüntü ve Ses Dönüştürme Cihazları ve Yöntemleri

Bilgi Haberleşme Sistemleri ve Ağları

Enstrüman Yapımı, Metroloji ve Bilgi Ölçme Cihazları ve Sistemleri

Bilgi Koruma Sistemleri, Yöntemleri ve Bilgi Güvenliği

Telekomünikasyon Sistemleri ve Bilgisayar Ağları

Telekomünikasyon (Bilgi Alışverişi) Sistemleri, Ağlar ve Cihazlar

Mühendislik ve Ekonomi Fakültesi

Ekonomi ve Ulusal Ekonominin Yönetimi

Ekonomi ve Üretim Organizasyonu

Ekonomide Matematiksel ve Enstrümantal Yöntemler

Doktora Programı

Üniversite, Fizik ve Matematik, Mühendislik ve Ekonomi ana alanlarında doktora programlarına sahiptir. Eğitim ve araştırma süreçleri, uluslararası kabul görmüş bilim adamları, Belarus Ulusal Bilimler Akademisi’nin tam ve ilgili üyeleri, Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü üyeleri & Yabancı Bilim Akademilerinin akademisyenleri, Bilim Doktorları & Doktora Doktorları tarafından desteklenmektedir.

Doktora Programları süresi:

  • Yüksek Lisans derecesine sahip olanlar ve Doktora Adaylığı Sınavlarını geçenler için 3;
  • Doktora Adaylığı Sınavlarını geçemeyen ve Yüksek Lisans derecesine sahip olanlar için 4 yıldır. (3 yıllık tam zamanlı Doktora Programının Adaylık Sınavı için adayların sınava hazırlanması ve geçmesi sürecinde,1 ila 2 yıla varan bireysel danışmanlık ve eğitimler gerekmektedir.)

Belarus Devlet Bilişim ve Radyo-Elektronik Üniversitesi Doktora Programları:

Radyo-Mühendislik ve Elektronik Fakültesi

Antenler, Mikrodalga Cihazları ve Teknolojileri

Yoğun Devlet Fiziği

Ekonomi ve Ulusal Ekonominin Yönetimi

Fiziksel Elektronik

Televizyon Sistemleri ve Cihazlar dahil olmak üzere Radyo-Mühendislik

Radyo Konumu ve Radyo Navigasyonu

Radyofizik

Katı-Hal Elektroniği, Radyo-Elektronik Bileşenler, Mikro ve Nano-Elektronik, Kuantum Efekt Cihazları

Bilgi Teknolojileri ve Kontrol Fakültesi

Teknolojik Süreç ve Üretimin Kontrolü ve Otomasyonu

Sistem Analizi, Bilgilerin Kontrolü ve İşlenmesi

Teorik Elektrik Mühendisliği

Bilişim Kuramı

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Fakültesi

Bilgisayar Destekli Tasarım Sistemleri

Bilgisayar Makineleri ve Kompleksleri ve Bilgisayar Ağları

Bilgisayar Elemanları ve Cihazları ve Kontrol Sistemleri

Matematiksel Simülasyon, Sayısal Yöntemler ve Program Kompleksleri

Bilgisayarlar, Bilgisayar Kompleksleri ve Ağları için Yazılım

Bilgisayar Destekli Tasarım Fakültesi

İşgücü Psikolojisi, Mühendislik Psikolojisi, Ergonomi (İş Bilimi)

İş Güvenliği

Tıbbi Cihazlar, Sistemler ve Ürünler

Optikler

Acil Durumlarda Güvenlik

Yarı-İletkenler, Malzemeler ve Elektronik Cihazların Üretimi için Teknoloji ve Ekipman

Mühendislik ve Ekonomi Fakültesi

Sosyal ve Ekonomik Sistemlerin Yönetimi

Ekonomide Matematiksel ve Enstrümantal Yöntemler

Elektronikte Nano-Teknoloji ve Nano-Malzemeler

Bilgi İletişimi Fakültesi

Bilgi Koruma Yöntemleri ve Sistemleri, Bilgi Güvenliği

Metroloji (Ölçü Bilimi) ve Metrolojik Güvence

Radyo Ölçüm Cihazları

Telekomünikasyon Sistemleri, Ağlar ve Cihazlar

Doktoraüstü Derece Programları

Son teknoloji araştırma alanlarında yenilikçi, temel veya uygulamalı araştırmalar yapmak için benzersiz fırsatlar sağlayacak şekilde bireysel olarak uyarlanmıştır. Postdoktorlar, araştırmalarını, uygun olan durumlarda Belarus’un önde gelen bilim adamlarının ve akademik danışmanlarının rehberliğinde tasarlar ve yürütür. Araştırma faaliyetleri diğer Belarus Üniversiteleri ve araştırma kuruluşları, Belarus Ulusal Bilim Akademisi Araştırma Enstitüleri ve yabancı bilim akademileriyle sıkı bir işbirliği içinde yürütülmektedir. Postdoktorlar, araştırma sonuçlarını hem Belarus hem de yurtdışında düzenlenen, ulusal ve uluslararası bilimsel konferanslarda sunma ve araştırma çalışmalarını önde gelen hakemli dergilerde yayınlama şansına sahiptir.

Doktoraüstü Çalışma Programları

Antenler, Mikrodalga Cihazları ve Teknolojileri

Bilgisayar Makineleri, Kompleksleri ve Bilgisayar Ağları

Bilgisayar ve Kontrol Sistemleri Cihazları ve Elemanları

Matematiksel Simülasyon, Sayısal Yöntemler ve Program Kompleksleri

Tıbbi Cihazlar, Sistemler ve Ürünler

Bilgi Koruma Sistemleri ve Yöntemleri, Bilgi Güvenliği

Elektronikte Nano-Teknoloji ve Nano-Malzemeler

Radyo-Mühendislik, Televizyon Sistemleri ve Cihazlar dahil olmak üzere Radyo-Lokasyon ve Radyo-Navigasyon

Bilgisayarlar, Bilgisayar Kompleksleri ve Ağları için Yazılım

Katı-Hal Elektroniği, Radyo-Elektronik Bileşenler, Mikro ve Nano-Elektronik, Kuantum Efekt Cihazları

Sistem Analizi, Bilgilerin Kontrolü ve İşlenmesi

Yarı-iletkenler, Malzemeler ve Elektronik Cihazların Üretimi için Teknoloji ve Ekipman

Telekomünikasyon Sistemleri, Ağlar ve Cihazlar

Bilişim Kuramı

Üniversite Yurtları

Belarus Devlet Bilişim ve Radyo-Elektronik Üniversitesi öğrencileri, iyi bir konaklama ve eğlence tesislerinin yanı sıra tıbbi hizmet ve fitness olanaklarından faydalanırlar. Üniversite, şehir merkezinde farklı noktalarda konumlandırılmış 3100 kişilik öğrenci kapasitesine sahip konforlu 4 farklı yurt bloğu içerir. Yurtlar, üniversite binalarından 30 dakika yürüme mesafesi uzaklığındadır. Her 4 blok da metro istasyonlarına yakın bir konumda bulunmaktadır. Bilimler akademisi ve Yakub Kolos Meydanı metro durağı yanında bulunan bloklar, Komarovsky pazarı, büyük alışveriş ve eğlence merkezlerine yakın mesafede yer almaktadır. 4 numaralı blok, Öğrenci Köyü bulunan, Petrovschina metro istasyonunda yakın mesafededir.