Gomel Devlet Tıp Üniversitesi

Gomel Devlet Tıp Üniversitesi’nde Eğitim

Belarus Cumhuriyeti’nde tıp biliminin en önemli merkezlerinden biridir. Gomel Devlet Tıp Üniversitesi’nde eğitim tam zamanlı yüksek tıbbi eğitim programı kapsamında yürütülmektedir. Tam zamanlı formda eğitim süresi “Genel Tıp” uzmanlık alanında 6, “Tıbbi Tanı Olgusu” uzmanlığında 5 yıldır. Öğrencilerin eğitim faaliyetlerinin ana formları konferanslar, seminerler, pratik ve laboratuvar dersleri, bağımsız çalışmalar oluşturmaktadır.

Ocak 2016’dan bu yana, üniversitede uygulamalı bir eğitim laboratuvarı bulunmaktadır.Öğrencilerin eğitim süreleri ve bağımsız pratik faaliyetlerini gerçekleştirme olasılıkları göz önünde bulundurularak, Eğitim Standartlarının gereklerine uygun olarak yüksek kalitede uygulamalı eğitim sağlamak için tüm fakültelerin 1-6. sınıf olan öğrencileri için orta ve tıbbi sağlık personeli pozisyonlarında.eğitim verilmektedir. Üniversitede modern ekipmanlarla donatılmış 18 büyük klinik bulunmaktadır. Üniversitenin klinik tabanı, en modern tıbbi teknolojileriyl endokrinolojik, kardiyolojik, immünolojik, hematolojik, oftalmik, onkolojik hastalıkların teşhis ve tedavisi için kullanılan, Belarus Cumhuriyeti’nin en iyilerinden biridir.

Gomel Devlet Tıp Üniversitesi, uluslararası işbirliği çerçevesinde, yabancı eğitim kurumlarıyla, araştırma ve diğer yabancı kuruluşlarla da işbirliği konusunda anlaşmalar imzalamış ve yürütmüştür. Üniversitenin ana ortakları arasında Nagazaki Üniversitesi (Japonya), Akita Üniversitesi (Japonya), Kursk Tıp Üniversitesi (Rusya), Aberdeen Üniversitesi (İskoçya) ve diğer yabancı eğitim kurumları bulunmaktadır. Fukuşima ve Nagazaki (Japonya) üniversiteleriyle işbirliği devam etmektedir. Çernobil Nükleer Santrali ve Fukuşima’daki kazaların sonuçlarıyla bağlantılı olarak Belarus ve Japonya ile ilgili konularda ortak araştırmalar yürütülmektedir. Uluslararası projeler ve programlar sayesinde üniversitenin maddi, teknik, eğitim temelleri güçlendirilmekte, müfredatlar geliştirilmekte ve yeni programlar tanıtılmakta, bilimsel – pedagojik personelin eğitimi ve ileri eğitimi yürütülmektedir.

Tarihçesi

Belarus Cumhuriyeti’nde tıp biliminin en önemli merkezlerinden biridir. Gomel Devlet Tıp Üniversitesi’nin tarihi 1990 yılına dayanır. Çernobil felaketinden en çok etkilenen Gomel ve Mogilyov bölgeleri için doktorların ve kalifiye uzmanların eğitimini sağlamak amacıyla 1990 yılının kasım ayında Gomel Devlet Tıp Enstitüsü açılmıştır. Enstitünün oluşturulması, Çernobil kazasından etkilenen Gomel ve Mogilyov bölgelerindeki sağlık personelinin akut ihtiyacı ve Çernobil felaketinin tıbbi sonuçları üzerinde araştırma yürütmenin ve bunları aşmanın yollarını bulmanın gerekliliğinden kaynaklanıyordu. Gomel Devlet Tıp Enstitüsü, 1991-1999 döneminde, Gomel bölgesinin bilimsel ve tıbbi topluluğunun genişlemesine katkıda bulunan 20’den fazla adayı eğiten 1037 doktoru serbest bıraktı. 2001’de enstitünün adı “Gomel Devlet Tıp Enstitüsü” olarak değiştirilmiştir. Üniversite Mart 2012’de, Bilim ve Teknoloji Devlet Komitesi ve Belarus Bilim Akademisi tarafından bilimsel bir kuruluş olarak akredite edildi. Üniversite bünyesinde 350’den fazla yüksek nitelikli profesör, yardımcı doçent, asistan ve 5 fakülte bulunmaktadır. Üniversitenin fakültelerinde 8,300’den fazla (650’den fazlası yabancı öğrenci) öğrenci kayıtlıdır.

Fakülteler ve Bölümler

Fakülteler:

Tıp Fakültesi

Tıbbi Teşhis Fakültesi

Yabancı Öğrenciler Fakültesi

İleri Düzey Eğitim ve Profesyonel Yeniden Eğitim Fakültesi

Üniversite Öncesi Eğitim Fakültesi

Bölümler:

Doğum ve Jinekoloji (Kadın hastalıkları)

Operasyonel Cerrahi ve Topografik Anatomi ile İnsan Anatomisi

Endokrinoloji (İç salgı bilimi) ile İç Hastalıkları 1

İç Hastalıkları 2

Radyasyon Tanısı ve Tedavisi ile İç Hastalıkları 3

Askeri Tıp

Histoloji (Doku bilimi), Sitoloji (Hücre biyolojisi) ve Embriyoloji (Dölütbilimi)

Yabancı Diller

Enfeksiyon Hastalıkları

Klinik Laboratuvar Teşhisi, Alergoloji (Çocuklarda alerjik hastalık) ve İmmünoloji (Vücut direncinin incelendiği bilim)

Biyoloji

Normal Fizyoloji (İşlev bilimi), Patolojik Fizyoloji

Tıbbi ve Biyolojik Fizik

Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler (İnsanı konu alan bilimler)

Halk Sağlığı ve Sağlık Hizmeti

Onkoloji (Kanser bilimi)

Oftalmoloji (Görme yolları hastalıkları ve Cerrahisi) ile Kulak, Burun, Boğaz

Patolojik Anatomi (Anormal seyir gösteren)

Pediatri (Çocuk hastalıkları)

Poliklinik Tedavisi ve Genel Uygulama

İç Hastalıklarına Giriş

Yabancı Dil Olarak Rusça

Travmatoloji, Ortopedi, Askeri Alan Cerrahisi ile Anesteziyoloji ve Resüsitasyon (Kalp Masajı)

Üroloji (Böbrek ve idrar yolları hastalıkları)

Beden Eğitimi ve Spor

Fizyoloji, Tıbbi ve Medikal Uzmanlık (Phthisiopulmonology)

Cerrahi Hastalıkları 1 ile Kardiyovasküler Cerrahi (Kalp ve Damar Cerrahisi)

Cerrahi Hastalıkları 2

Cerrahi Hastalıkları 3

Mikrobiyoloji (Mikrop bilimi), Viroloji (Virüs bilimi) ve İmmünoloji

Nöroloji (Beyin ve Sinir Sistemi Hastalıkları) ve Nöroşirurji (Beyin ve Sinir Cerrahisi), Tıbbi Rehabilitasyon ve Psikiyatri

Genel Hijyen, Ekoloji (Doğa bilimi) ve Radyasyon Tıbbı

Genel ve Klinik Farmakoloji (İlaç bilimi)

Yüksek Lisans Programı:

 

Yüksek Lisans öğrencileri; temel tıp eğitimini tamamlamış, bilimsel yayınları bulunan, bilimsel konferans ve seminerlere katılan, araştırma konularının geliştirilmesine ve yenilikçi projelere katılmış, ilgili bölümlere sahip kişiler arasından seçilir. Yüksek Lisans programına katılım, aday kişiler arasında rekabetçi bir temelde yürütülmektedir. Program süresi 1 yıl ve tam zamanlıdır.

Biyokimya

Mikrobiyoloji Virolojisi

Histoloji, Sitoloji, Hücre Biyolojisi

Bulaşıcı Hastalıklar

Pulmonoloji (Göğüs Hastalıkları) ve Tüberküloz Tedavisi (Phthisiology)

Farmakoloji, Klinik Farmakoloji

İç Hastalıkları

Cerrahi

Psikiyatri, Narkoloji (Bağımlılık tedavisi)

Hijyen

Epidemiyoloji (hastalıkların insan gruplarındaki görülme sıklığını ve etkileyen faktörleri inceleyen disiplin)

Halk Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri

İnsan Anatomisi

Patolojik Fizyoloji, Fizyoloji

Doktora Programı:

Eğitim programının eğitim süresi, tam zamanlı eğitim için 3, rekabetçi eğitim için 5 yıldır.

Patolojik Fizyoloji

Cerrahi

Halk Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri

 

GOMEL DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ YURTLARI

Üniversite bünyesinde öğrencileri için oluşturulan 4 adet modern ve konforlu yurt bulunmaktadır.