Belarus Devlet Tıp Üniversitesi

Belarus Devlet Tıp Üniversitesi

Belarus Devlet Tıp Üniversitesi, 90 yıllık geçmişe sahip bir kurumdur. Bünyesinde 9 fakülte, 72     bölüm, 29 teorik, 43 klinik, 5 eğitim binası ve 70’den fazla klinik site bulundurmaktadır.

Sahip olduğu uluslararası tanınırlık ve yeterlilik ile Belarus Cumhuriyetinde önde gelen Tıbbi eğitim kurumudur. Üniversitenin tarihi Tıp Fakültesinin Belarus Devlet Üniversitesinin bir parçası olarak kurulduğu 1921 yılına kadar uzanır. Tıp fakültesi 1930 yılında bağımsız bireğitim kurumu olmuştur. 28 Haziran 2001 tarihinde Minsk Devlet Tıp Enstitüsü ülkenin önde gelen eğitim kurumu olarak Belarus Devlet Tıp Üniversitesi ismini aldı. 1925 yılında 21 ilk mezun doktor olarak diplomalarını aldılar.1930 yılında Belarus Devlet Tıp Enstitüsü Tıp fakültesi bünyesinde kuruldu. Haziran 1941 ve ekim 1943 tarihleri arasında Enstitü çalışmalarına ara verdİ ve sonrasında çalışmalarına Rusya’da devam etti.

1944 yılında Enstitü Minsk’e geri döndü. 1960 yılında Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu. 1964 yılında Çocuk Hastalıkları Fakültesi ve Koruyucu Hekimlik Fakültesi çalışmalarına başladı. 1967 yılında yabancı öğrenciler için Tıp Fakültesi üniversitenin bünyesinde açıldı. 1971 yılında Minsk Devlet Tıp Enstitüsüne uzman yetiştirmede tıpta ve kamu sağlığındaki başarılar sebebiyle SSCB devlet nişanı verildi. 1995 yılında Askeri Tıp Fakültesi açıldı. 2001 yılında üniversite unvanını ve yüksek tıp öğretimi konusundaki konumunu tasdik ettirdi.

Belarus Devlet Tıp Üniversitesi

Eğitim: Belarus Devlet Tıp Üniversitesi, 7 binden fazla öğrenciye eğitim vermektedir. Fakülte üyelerinin % 65’i dereceye sahiptir. Bunların 104’ü tıp fakültesi doktoru, 538’i de tıp bilimleri adayıdır. Üniversite, 657 bin kitaptan oluşan bir kütüphaneye sahiptir.

Bilim ve Yenilikler: 29 Bilimsel okula, 199 araştırmacıya, 75 öğrenci araştırma topluluğuna sahiptir. Üniversite’de 5 yıl içinde, 198 patent, Cumhuriyet Yarışmaları’nda 18 ödül ve 1119 farklı kategoride diploma almıştır.

Tedavi Faaliyetleri: 1 yıldan fazla harcanan süre içerisinde, 300 bin vaka, 13 bin operasyon, 160 bin konsültasyon ve 277 yeni yöntem tanıtıldı.

Uluslararası Aktiviteler: Üniversite, 52 ülkeden 2 bini aşkın öğrenciye sahiptir. 60’dan fazla ülkeden kurumlarla işbirliği içindedir.

Tarihçesi

Belarus Devlet Tıp Üniversitesi, uluslararası otorite ve tanınırlığı hak eden Belarus Cumhuriyeti’nin önde gelen yüksek tıp eğitim kurumudur. 1921 yılında, Belarus Devlet Üniversitesi’nin bir parçası olarak kurulan fakülte, 1930 yılında bağımsız bir eğitim kurumu oldu. Devletin önde gelen yüksek öğrenim kurumu olan, Minsk Devlet Tıp Enstitüsü’nün adı 28 Haziran 2001’de ‘’Belarus Devlet Tıp Üniversitesi’’ olarak değiştirildi. Üniversite, 1925 yılında, üniversitenin ilk doktorları mezun oldu. Bölümden 21 kişi diploma aldı. Belarus Tıp Enstitüsü, 1930 yılında fakülte bazında düzenlenmiştir. Haziran 1941’den , Ekim 1943’e kadar faaaliyet göstermeyen enstitü , daha sonra Rusya’nın Yaroslavl şehrine sürdürüldü. Belarus (Minsk) Tıp Enstitüsü 1944 tarihinde, eski yeri olan Minsk şehrine döndü. 1946 yılında bilimsel öğrenci topluluğu oluşturuldu. 1960 yılında Diş Hekimliği Fakültesi oluşturuldu. 1964’te fakültelerde pediatri ve sağlık hijyeni öğretimine başlandı. 1967 yılında fakülte yabancı öğrencilere açıldı.

1971 yılında Minsk Devlet Tıp Enstitüsü’nün, uzmanlık eğitimi, halk sağlığı hizmeti ve tıp bilimi geliştirme çalışmaları, başarısından dolayı SSCB Yüksek Konseyi Başkanlık Kararıyla Kızıl Afişi ile ödüllendirildi. 1995’te Enstitü’de Asker Tıp Fakültesi oluşturuldu. 2001’de Enstitü, Belarus Cumhuriyeti’nin önde gelen Tıp Üniversite’si statüsünü aldı. Eylül 2011’de, üniversitede Eczacılık Fakültesi açıldı. Aralık 2011’de üniversite gereksinimlere uygunluk sertifikası almıştır.

Fakülteler

Yabancı Öğrenciler İçin Tıp Fakülteleri

Yabancı öğrenciler için Tıp Fakültesi İngilizce ve Rusça eğitim verip genel tıp, diş hekimliği, koruyucu hekimlik, eczacılık alanında eğitim verir. Eğitim ücretlidir. Mezunlar uluslararası tanırlığı olan diplomaları almaya hak kazanır.

Genel Tıp

Genel Tıp Fakültesi uzmanlara sağlık korunması ve güçlendirilmesi, hastalık teşhisi rehabilitasyon  ve yetişkin nüfusun hastalıktan korunması konusunda en eski Tıp Fakültesi olarak eğitim verir

Koruyucu Hekimlik

Koruyucu Hekimlik Fakültesi Belarus Cumhuriyetinde uzmanları hastalık önleme servisinde pratiğe hazırlayan tek fakültedir. Fakültenin ana amacı nüfusun sağlığını sağlama ve muhafaza etmektir. Fakülteden mezun olanlar Belarusdaki nüfusa temel koruyucu hekimlik hizmeti sağlarlar.

Çocuk Hastalıkları

Çocuk hastalıkları bölümünden mezun olanlar halk sağlık merkezinde tıp ve danışmanlık hizmeti sağlarlar. Fakülte 4 ana alanda uzmandır Çocuk Hastalıkları, Ameliyat, Çocuk doğumu ve hastalıkları ve çocuk anestezisi.

Diş Hekimliği

Fakültenin temel amacı diş hekimi yetiştirmektir. Uygun şekilde uzmanlaştıktan sonra mezunlar diş cerrahı, ortopedist, diş hekimi uzmanı ,çocuk diş hekimliği ve diş bakımı alanlarında çalışabilirler.

Askeri Tıp Fakültesi

Askeri Tıp Fakültesi silahlı kuvvetlere ve diğer askeri servislere uzmanlar yetiştirir. Mezunlar teğmen olarak tıp servislerinde çalışmaya başlarlar.

Eczacılık

Eczacılık eğitimi kimya, biyotıp ve eczacılık disiplinlerini eczacılık sektörü eczane işletmesi, pazarlama, eczacı etiği  ve görev etiği ilkeleri ile birleştirir.

Kariyer Danışmanlığı

Fakültenin kariyer merkezi ve üniversite öncesi eğitim tıp fakültelerine, biyoloji fakültelerine ve diğer yüksek öğretim kurumlarına ve orta öğretim kurumları dahilolmak üzere bu kurumların giriş sınavlarında çıkacak konular üzerine eğitim verir.

Belarus Devlet Tıp Üniversitesi Güncel 2022/2023 Akademik Yılı Yabancı Öğrencier için Fakülte Eğitim Ücretleri

 • Genel Tıp Fakültesi – ( eğitim süresi 6 yıl ) Rusça yıllık eğitim ücreti 4450 $ İngilizce yıllık eğitim 5350 $

 • Koruyucu Hekimlik Fakültesi – ( eğitim süresi 6 yıl ) Rusça yıllık eğitim ücreti 4450 $

 • Diş Hekimliği Fakültesi – ( eğitim süresi 5 yıl ) Rusça yıllık eğitim ücreti 4850 $ İngilizce yıllık eğitim 5950 $

 • Eczacılık Fakültesi –  ( eğitim süresi 5 yıl ) Rusça yıllık eğitim ücreti 4450 $ İngilizce yıllık eğitim ücreti 5350 $

Eğitim ve Öğrenim Faaliyetleri

Eğitim süreci: Üniversite’de eğitim, yükseköğretimin birinci ve ikinci ( lisans ve yükseklisans ) aşamalarında, 29’u teorik, 43’ü klinik, 72 bölümden gerçekleştirilmektedir. Klinik ve özel disiplinlerle ilgili eğitim oturumları, 70’in üzerinde sağlık kurumunun ve Minsk’in bilimsel ve uygulamalı merkezlerinde organize edilmektedir. Her yıl 550’den fazla sağlık kurumu ve Cumhuriyetin bilimsel-uygulama merkezleri, öğrencilerin pratiğini düzenlemeye katılmaktadır.

Belarus Tıp Üniversitesi eğitim kurumunda eğitim, yüksek tıp eğitiminin ilk basamağına ve eğitim yazışma formları gereğince tam zamanlı olarak yürütülür. Genel Tıp, Pediatri, Tıbbi ve Önleyici Bakım, Diş Hekimliği ve Eczacılık alanında 5 yıl, Askeri Tıp uzmanlık alanında 6 yıldır. Uzmanlık yazışma formuna göre, Eczacılık alanının öğrenim süresi 5,5 yıldır.

Eğitim sürecinin programı; eğitimin uzmanlığına, eğitim biçimine ve kursa göre aşağıdaki adımları içerir:

 • Teorik eğitim iki dönem boyunca gerçekleşir. ( güz dönemi, eylülden ocak ayına kadar; bahar dönemi, şubattan haziran ayına kadar )
 • Sınav oturumu her dönem sona erer. ( ocak ve haziran)
 • Eğitim ve staj hem dönem boyunca hem de sınav sonrasında düzenlenebilir.
 • Tatiller her dönem sonrasında verilir. (Sömestr, 2 , yaz tatili en az 4 hafta )
 • Üniversitede eğitim, devlet sınavları ve tezin korunması şeklinde nihai belgelendirme ile tamamlanır.

Diş hekimliği hariç tüm alanlarda tam zamanlı eğitim gören öğrenciler, Askeri bölümde askeri eğitime katılabilirler. Askeri bölüm öğrencileri eğitimin sonunda programın başarılı bir şekilde bitirilmesine bağlı olarak ilk askeri rütbe ataması olan ‘’ yedek teğmen’’ rütbesini alırlar.

Üniversitedeki eğitim faaliyetleri, eğitim bölümü tarafından ve doğrudan üniversitenin fakülte ve bölümlerinde düzenlenmektedir. Öğrencilerin eğitim aktivitelerinin ana formları olan konferanslar, seminerler, pratik ve laboratuar dersleri ders dışı bağımsız çalışmalardır. Öğrencilerin bilgilerinin kontrolü, her disiplinin çalışmasını bitiren testler ve sınavlar şeklinde gerçekleştirilir. Bir disiplinde uzmanlık bilgisi seviyesi değerlendirilirken, belirli bir bölümdeki eğitim sonuçları da takip edilir, dönem boyunca öğrencinin aldığı puanlar dikkate alınır. Öğrencilerin dönem boyunca eğitim materyalleri konusunda uzmanlaşmaları için, ara kontrol amacıyla uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanılması, üniversitede yaygınlaşmaktadır.

Üniversite çalışmaları pratiğe yöneliktir. Sınıfların % 70’i pratik ve laboratuvar sınıfıdır. 1. dersten itibaren, klinik bölümlerdeki eğitim süreci, öğrencilerin mesleki becerilerini başarılı bir şekilde yönetmeleri için gerekli tüm şartları oluşturan sağlık kurumları bazında gerçekleştirilmektedir. 3. kurstan başlayarak ( “Diş Hekimliği” uzmanlık alanında 2. ), öğrenciler pratik eğitime tabi tutulurlar. Öğrencilerin uygulamalı eğitiminin yönetimi, doğrudan sağlık hizmetleri sisteminin kurum ve kuruluşlarının yüksek nitelikli uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Tıp ve Pediatri Fakülteleri öğrencileri, belirli bir profildeki bir uzmanın derinlemesine eğitiminin aşaması olan bir alt düzeyde ( terapi, genel uygulama, cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, anezteziyoloji ve resüsitasyon (kalp masajı), pediatri (çocuk hastalıkları) ve çocuk cerrahisi gibi alanlarda ) eğitim görürler. Belarus Devlet Tıp Üniversitesi, 2006’dan bu yana öğrencilerine seçmeli dersler vermiştir. ( öğrencilere her yıl akademik disiplinleri dar konularda 100’den fazla seçmeli ders seçeneği sunmaktadır ). Bu eğitim formu, öğrencilerin kişisel ilgi alanlarını ve mezunların eğitimi için işverenin gereksinimlerini dikkate alarak öğrenme sürecini kişiselleştirmeyi sağlamaktadır. 2015’te 2 ve 6. sınıf öğrencilerine eğitim vermek, pratik becerilere hakim olabilmelerini sağlamak amacıyla, modern ekipmanlarla donatılmış 5 eğitim modülü içeren, bir uygulamalı eğitim laboratuvarı açılmıştır. Bu pratik çalışma ortamı öğrencilerin bağımsız pratik çalışmaları için yüksek kaliteli eğitim sağlamaktadır.

Eğitim teknolojileri ve kaynakları: Üniversite, Bologna sürecinin ilkelerine uygun, yenilikçi eğitim teknolojilerini aktif olarak tanıtmaktadır. Eşsiz ve ileri teknoloji operasyonlarıyla oluşturulmuş, yaygın olarak kullanılan bir video arşivi oluşturulmuştur. Bölümler, medya içeriğini göstermesi için multimedya projektörleri ve televizyonlarla donatılmıştır. Üniversite kütüphanesi, kayıtlı kullanıcılara çeşitli tıp alanlarında önde gelen eğitim ve bilimsel yayınların tam metin kataloglarına erişim sağlar.

Üniversite’nin yenilikçi teknolojileri aşağıdaki kaynaklarla sağlanmıştır:

 • Yeni neslin yöntemsel ve düzenleyici materyalleri;
 • Üniversitenin eğitim portalına entegre edilmiş bilgi ağı kaynakları;
 • Multimedya ve uzman izleyici kitleler;
 • Telekomünikasyon sistemi;
 • Elektronik ders kitapları üretimi için laboratuvar;
 • Test ödevleri bankası ve elektronik eğitim ve yöntemsel kompleksler;
 • Eğitim videoları bankası.

Belarus Devlet Tıp Üniversitesi’nde eğitim oturumları düzenlerken, bilgi teknolojileri yaygın olarak kullanılmaktadır.Üniversitenin tüm bilgi kaynakları üniversitenin resmi web sitesi başta olmak üzere çalışanların ve öğrencilerin internet siteleri dahil bir eğitimsel eğitim portalında birleştirilmiştir. Eğitimsel portalda çeşitli eğitimsel ve metodolojik materyaller, eğitim sürecinin düzenlenmesine ilişkin düzenleyici belgeler bulunmaktadır. Hem ilgili bölümlerin sayfalarında hem de öğrencinin internet sitesinde yayınlanırlar. Buna ek olarak, kendi kendine kontrol, kendi kendine eğitim ve bilgi kontrolü için 400’den fazla test de dahil olmak üzere uzaktan erişimli öğrenciler ve öğretmenler için bir test bankası mevcuttur ve eğitim sürecinde aktif olarak kullanılmaktadır. “Belarus Devlet Tıp Üniversitesinde Bilgisayar Testi” adlı yenilikçi projenin bir parçası olarak, “öğrencilerin bilgilerinin kendi kendini kontrol etmesine yönelik testlerin toplanması”, müfredatın tüm disiplinlerinde yayınlanmıştır.

Üniversite, yüksek tıbbi eğitim alanında eğitim standartlarının gereklerine uygun olarak eğitim sürecini sağlamak için 170 özel sınıf, derslikler, tıbbi ekipmanla donatılmış laboratuarlar ve çeşitli eğitim araçlarına sahiptir. 300’den fazla yer, 22 bilgisayar sınıfı vardır. Üniversite binalarında, kablosuz ağ bölümleri, öğrencilerin internette barındırılan üniversite kaynaklarına erişimi geliştirmelerini sağlamak için Wi-Fi teknolojisi kullanılarak oluşturulmuş ve erişim alanı genişletilmiştir.

Klinik bölümlerin ekipmanı olan, modern video kameraları, benzersiz ve yüksek teknolojili operasyonların bir video arşivinin oluşturulmasını sağlayarak, derslerin doğrudan derslerde yayınlanmasını sağladı. Bölüm öğretmenleri tarafından oluşturulan bu video materyalleri, modern cerrahi müdahaleler ve yeni teşhis teknikleri çalışmalarında öğrencileri yetiştirmek için kullanılır.

Üniversitenin tüm bölümlerinde, dersler multimedya eşliğinde verilmektedir. Ders materyalleri en son bilimsel ve pratik başarılar dikkate alınarak, yüksek nitelikli üniversite öğretim üyeleri tarafından her yıl işlenmektedir. Bölümler, medya içeriğinin gösterilmesi için multimedya projektörleri ve televizyonlarla donatılmıştır. Öğrencilerin pratik becerilerinin uygulaması, modern modeller ve simülatörler kullanarak gerçekleştirilir.

Öğrenim Faaliyetleri:

Genel Tıp

Vasıf: Hekim

Eğitim süresi: 6 yıl

Eğitim süresince öğrenciler dört ana konudaki çalışmalarını tamamlarlar: Terapi, Cerrahi, Doğum, Jinekoloji, Anesteziyoloji (Aneztezi) ve Yoğun Bakım. Fakülte mezunları arasında pek çok tanınmış kardiyolog, Beyin Cerrahları, Göz Doktorları, Radyologlar, Terapistler, Psikiyatristler, Onkologlar ( Kanser Bilimi Uzmanları), Doğum uzmanı ve Jinekologlar (Kadın Hastalıkları Uzmanları), Kozmetologlar, Pulmonologlar (Göğüs Hastalıkları Uzmanları) ve diğer birçok uzmanlık alanında doktor bulunmaktadır.

Pediatri

Vasıf: Hekim

Eğitim Süresi: 6 yıl

Öğretim dört ana alanda yürütülmektedir: Pediatri, Çocuk Cerrahisi, Pediatrik Anesteziyoloji, Yoğun Bakım, Pediatrik Jinekoloji ve Doğum.

Bu alanlardaki uzmanlar Çocuk Doktorları, Çocuk Cerrahları, Ürologlar, Nörologlar, Psikiyatristler, Enfeksiyon Uzmanları, Genetikçiler, Endoskopistler, Neonatologlar ve diğer uzmanlık alanlarındaki doktorlar olarak çalışabilirler.

Koruyucu Hekimlik ( Tıbbi ve Önleyici )

Vasıf: Hekim

Eğitim Süresi: 6 yıl

Öğrencilere farklı hastalıkları önlemek, epidemiyolojik durumu kontrol etmek, sağlıklı yaşam tarzlarını desteklemek, genel sağlığı korumak ve iyileştirmek, halk sağlığı hizmetlerini düzenlemek ve yönetmek öğretilmektedir. Bu uzmanlar Sanitasyon Soktorları, Mikrobiyologlar, Radyasyon Hijyen Doktorları, Epidemiyologlar ve Halk Sağlığı Hekimleri olarak çalışabilirler.

Askeri Tıp

Vasıf: Hekim

Eğitim süresi: 6 yıl

Öğrenciler, askeri disiplinlerle ilgili çalışmalarla birlikte Genel Tıp Fakültesinin müfredatına göre çalışırlar.

Beş yıllık çalışmalarını başarıyla tamamlanması halinde öğrencilere teğmen rütbesi verilir. Devlet sınavlarını geçtikten sonra mezunlara Sağlık Hizmeti Kıdemli Teğmen Rütbesi verilir.

Diş Hekimliği

Vasıf: Diş Hekimi

Eğitim süresi: 5 yıl

Bu uzmanlık öğrencileri, üniversitedeki ilk günlerinden itibaren belirli disiplinleri incelemeye başlar: Dental Materyal Bilimi, Çene Fonksiyonel Anatomisi, Protez Üretimi için Laboratuar Yöntemleri vb.

Fakülte mezunları Genel Dişhekimleri, Diş Terapistleri, Ortodontistler, Prosthodontistler, Oral Cerrahlar, Pediatrik Diş Hekimleri, Çene Cerrahları olarak çalışmaktadır.

Eczacılık

Vasıf: Eczacı

Eğitim süresi: 5 yıl

Öğrenciler İlaç Kimyası, İlaç Botaniği, Yeni İlaç Geliştirme, İlaç Güvenliği Gereksinimleri, Kalite Güvencesi, Ekonomi, İyi İlaç Endüstrisi Uygulamaları, İlaç Yönetimi vb. konularda eğitim alırlar.

Bu uzmanlar Kimya Endüstrisinde, İlaç Endüstrisinde, Bilimsel ve Araştırma Laboratuvarlarında çalışma hakkına sahiptir.

Belarus Devlet Tıp Üniversitesi’nde yer alan fakülteler:

Tıp Fakültesi

Tıbbi ve Önleyici ( Koruyucu Hekimlik ) Fakültesi

Pediatri Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Askeri Tıp

Uluslararası Öğrenciler İçin Tıp Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Kariyer Rehberliği ve Üniversite Öncesi Eğitimi

Staj Programı

Stajın amacı, yüksek tıp eğitim kurumunda kazanılan bilginin, derinleştirilmesi ve bir uzman olarak (eczacı) müteakip serbest meslek uygulamasının uygulanması için alınan uzmanlık alanındaki pratik becerilerin kazanılmasıdır. Stajın düzenlenmesi ve geçilmesi prosedürü, 15 Mart 2018 tarihli Belarus Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın Kararı ile belirlenmektedir.

Staj ve klinik uzmanlık bölümü: Stajyerlerin eğitimi, Belarus Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan staj programlarına uygun olarak, 19 maddenin yer aldığı stajyerlik kriterlerine göre gerçekleştirilmektedir. Her stajyer ilgili bölümün fakültelerinden staj için sorumludur. Stajdan sorumlu kişi stajyere, metodolojik ve danışmanlık yardımı sağlar.

Belarus Devlet Tıp Üniversitesi Staj Programında yer alan bölümler:

Jinekoloji (Kadın hastalıkları) ve Doğum

Anesteziyoloji (Aneztezi) ve Resüsitasyon (Kalp Masajı)

*Anesteziyoloji (Pediatrik Aneztezi), Resüsitasyon ve Neonatoloji (Yenidoğan Hastalıkları)

Hijyen ve Epidemiyoloji (Salgın Hastalık Bilimi)

Çocuk Cerrahisi

*Çocuk Cerrahisi (Pediatrik Travmatoloji ve Ortopedi)

Tanı (Klinik Laboratuvar, Radyasyon ve Fonksiyonel Tanı)

Laboratuvar Testleri

Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları)

Genel Tıbbi Uygulama

Onkoloji (Kanser Bilimi)

Kulak, Burun, Boğaz

Oftalmoloji (Göz Hastalıkları ve Cerrahisi)

Patolojik Anatomi (Dokulardaki değişimin incelenmesi)

Pediatri (Çocuk Hastalıkları)

Psikiyatri (Ruh ve Sinir Hastalıkları) ve Narkoloji (Bağımlılık Tedavisi Bilimi)

Diş Hekimliği

Terapi

Eczacılık

Cerrahi

Travmatoloji ve Ortopedi Cerrahisi (Travma, Kas ve İskelet sorunlarının cerrahisi)

Yüksek Lisans Programı

Tıp bilimine ait olan yüksek lisans derecesidir. Tıp Fakültelerindeki eğitim sonucunda, Tıp Biliminde yüksek derece elde edilir. Programın amacı, lisansüstü eğitim ve öğretimde uzmanlık için derinlemesine bilimsel ve teorik eğitim almaktır. Müfredat eğitim dahil, aday sınavlarının teslimi, genel eğitim konularında farklılaştırılmış testlerin yanı sıra yüksek lisans tezinin yazılması ve savunulması gibi uygulamaları içerir. Klinik ve klinik olmayan uzmanlık alanlarında eğitim 1 yıl sürmektedir. Yabancı öğrenciler için bu süre 2 yıla kadardır. Eğitim tam zamanlıdır. Bugüne kadar üniversite 30 uzmanlık alanı açmıştır. Programa kabul, yüksek tıp eğitimini ( İlaç-1 aşamasını) almış, bilimsel yayınları olan araştırma konularının ve yenilikçi projelerin geliştirilmesine katılan, bilimsel konferans ve seminerlere katılan kişiler arasından rekabetçi bir temelde yürütülmektedir.

Belarus Devlet Tıp Üniversite’sinde yer alan Yüksek Lisans Programları:

Uzmanlıklar:

Biyokimya (Canlı sistemini inceleyen bilim)

Mikrobiyoloji Virolojisi (Mikrop ve Virüs Bilimi)

Histoloji (Doku Bilimi), Sitoloji (Hücre Biyolojisi)

Göz Hastalıkları

Travmatoloji ve Ortopedi

Farmakoloji (İlaç Bilimi)ve Klinik Farmakoloji (Biyokimyasal farmakoloji)

Deri ve Zührevi Hastalıklar

İç Hastalıkları

Cerrahi

Psikiyatri ve Narkoloji

Hijyen

Epidemiyoloji (Salgın Hastalık Bilimi)

Diş Hekimliği

İnsan Anatomisi

Fizyoloji (İşlev Bilimi)ve PatoFizyoloji (İşlev Bozuklukları)

İlaç Teknolojisi ve İlaç Endüstrisi Uzmanlığı

Farmasötik kimya (Etkin Madde İncelemesi), Farmakognozi (Doğal Kaynaklı Etken Maddeler)

Programlar:

Biyokimya

Hijyen

Yabancı Dil

Bilgi Teknolojisinin Temelleri

Pedagoji Psikolojisi

Diş Hekimliği

Yabancı Dil Olarak Rusça

İlaç Teknolojisi ve İlaç Organizasyonu

Travmatoloji ve Ortopedi

Felsefe ve Bilim Metodolojisi (Yöntem Bilimi)

Cerrahlık

Doktora Programı

Doktora eğitiminin ilk basamağı, fenbilimleri adaylığı için bir tez hazırlığı ve savunmasıdır. Bilimsel yeterliliklerinin sonucunda, programı tamamlayabilen kişiler ‘’araştırmacı’’ olarak atanır. Eğitim süresi, tam zamanlı eğitim için 3 yıl, uygulama için 5 yıldır.

Doktora öğrencileri, bilimsel yayınlarla, araştırma ve inovasyon projeleriyle, konferanslara veya diğer materyallere katılımlarıyla kabul edildiği gibi; yüksek öğrenim diplomasına, araştırma eğilimlerine sahip olmalarına bakılarak da kabul edilmektedir. Üniversitedeki yüksek lisans ve doktora çalışmalarında eğitim, tıbbi ve biyolojik profillerin 40 uzmanlık alanında yürütülmektedir. Her yıl, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bilim doktoru derecesi için, 20’den fazla tez savunmaktadır.

Belarus Devlet Tıp Üniversitesi’nde yer alan Doktora Programları:

Biyolojik Bilimler:

Mikrobiyoloji (Mikrop Bilimi)

Ekoloji (Doğa Bilimi)

Parazitoloji (Asalak Canlı Bilimi)

Fizyoloji

Hücre Biyolojisi, Histoloji (Doku Bilimi)

Gelişim Biyolojisi

Embriyoloji

Tıp Bilimleri:

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Endokrinoloji (Metabolizma Hastalıkları)

Kulak, Burun, Boğaz

İç Hastalıkları

Kardiyoloji

Psikiyatri

Bulaşıcı Hastalıklar

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Onkoloji

Radyoloji ve Radyasyon Tedavisi

Diş Hekimliği

Travmatoloji ve Ortopedi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Cerrahi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

Anezteziyoloji ve Resüsitasyon (Kalp Masajı)

Hijyen

Hastalık Bilimi

Halk Sağlığı ve Sağlık Bakımı

İnsan Anatomisi

Patolojik Anatomi

Patolojik Fizyoloji

Adli Tıp

Farmakoloji

Klinik Farmakoloji (Biyokimyasal Farmakoloji)

Klinik İmmünoloji (Bağışıklık Bilimi) ve Alerji

Rejeneratif Tıp (Kök Hücre Tedavisi), Spor Hekimliği, Balneoloji (Şifa Bilimi)

Klinik Uzmanlık: Klinik uzmanlık, mesleki bilgileri derinleştirmek ve profesyonel becerileri geliştirmek, ileri tıbbi teknolojilere hakim olmak ve personel sağlık hizmetlerinin sorunlarını çözmek için bireysel eğitim ilkesine dayalı olarak uzman doktorların en yüksek mesleki gelişim biçimlerinden biridir. Klinik stajlarda uzmanların eğitimi, üniversitenin klinik bölümlerinde tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim uzmanlıklarının kapsamı, belirli uzmanlık alanlarında uzmanların muhtemel sağlık ihtiyaçları tarafından belirlenir. Uzmanlaşmış bilimsel ve uygulamalı merkezlerin açılması, sağlık kuruluşlarının malzeme ve teknik tabanının güçlendirilmesi ile, ilgili stajın uzmanlarına olan ihtiyaç artmıştır ve bu da klinik stajlarda eğitim uzmanlıklarının listesini genişletmeye hizmet etmiştir. Klinik uzmanlık alanında eğitim bireysel bir yaklaşım gerektirir ve doktorun mesleki eğitim düzeyine, uzmanlık deneyimine, çalışma koşullarına göre düzenlenir. Bu bağlamda, klinik stajına kayıtlı tüm klinik sakinleri onaylanmış bireysel planlara göre eğitilir. Eğitim süresini uzatmış yabancı vatandaşlar onaylanmış ek eğitim programlarına göre eğitilirler. Klinik stajını tamamlamış uzmanlar, Minsk ve Belarus Cumhuriyeti’nin diğer bölgelerindeki büyük sağlık kuruluşlarının çalışanları arasında prestijli bir yer tutarlar.

Belarus Devlet Tıp Üniversite’sindeki Klinik Uzmanlık alanları: Kadın Hastalıkları ve Doğum, Anezteziyoloji ve Resüsitasyon (Kalp Masajı), Gastroenteroloji (Sindirim Sistemi Hastalıkları), Dermatoloji (Deri Bilimi), Çocuk Cerrahisi, Bulaşıcı Hastalıklar, Kardiyoloji, Klinik Farmakoloji (Biyokimyasal Farmakoloji), Radyoloji Teşhisi, Nöroloji, Sinir Cerrahisi, Neonaloji (Yenidoğanş Bilimi), Genel Tıbbi Uygulama, Onkoloji ve Onkoloji Cerrahisi, Ortodonti, KBB, Göz Hastalıkları, Patolojik Anatomi, Pediatri, Mesleki Patoloji, Psikiyatri- Narkoloji, Göğüs Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Romatoloji (Kas İskelet Sistemi Bilimi), Diş Hekimliği, Çocuk Diş Hekimliği, Terapötik (Tedavi Edici Diş Hekimliği), Terapi, Travmotoloji ve Ortopedi, Üroloji, Fizyoterapi, Maksillofasiyal (Estetik ve Fonksiyonel Diş Hekimliği), Endokrinoloji (Metabolizma Hastalıkları)