Brest Devlet Üniversitesi

Belarus Brest Devlet Pushkin Üniversitesi

Genel Tarihçesi

6 Haziran 1945’te Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Halk Komiserleri Konseyi Brest’te bir öğretmen enstitüsünün kurulması kararını onayladı.

Bugün, Brest A.S Puşkin Devlet Üniversitesi, Brest bölgesindeki en büyük eğitim kurumudur. Batı Polesya’da da bilimsel araştırma ve kültürel – eğitsel yaşam için bir merkezdir.

 

Belarus Brest Devlet Pushkin Üniversitesi

Brest A.S. Puşkin Devlet Puşkin Devlet Üniversitesinde Eğitim Faaliyetleri

Brest Devlet Üniversitesi şu an gelişim aşamasında olan üniversite, çok yönlülük ve çok seviyeli mesleki eğitim ile karakterize edilmektedir. 10 Fakülteye sahip üniversitede, 7 binden fazla öğrenci öğrenim görmektedir. Eğitim süreci yüksek nitelikli uzmanlar tarafından yürütülmektedir. Üniversitede Lisans eğitiminde, 14 uzmanlık ve 47 uzmanlık alanında, yüksek lisansta 21 uzmanlıkta eğitim verilmektedir.

Üniversitenin eğitim faaliyeti, öncelikle yeni fikirler üretmek için hazırlık oluşturmak, üretimde ve sosyal alanda yenilikçi gelişmeler yaratmak ve uygulamak, öğrencilerin sosyal ve profesyonel beceri sistemi geliştirebilmeleri için uzmanların, temel ve uzmanlık eğitiminin kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Üniversitedeki mesleki eğitimin rekabet gücünün ve prestijinin artırılmasında en önemli unsurlar, son zamanlarda organizasyonlarla – personel müşterileri ile etkileşim ve eğitim sürecinin organizasyonuna pratik odaklı bir yaklaşım sistemi haline gelmesidir. Kurum ve kuruluşlarda uzmanların mesleki eğitimine uygulama odaklı yaklaşım uygulamak için, 25’i Brest’teki ortaöğretim kurumlarına dayanan bölümlerin 41 şube departmanı oluşturulmuştur.

Üniversite, hemen hemen tüm akademik disiplinlerde öğretim materyalleri sunan bir elektronik eğitim kaynakları kütüphanesi oluşturmuştur. İnteraktif elektronik eğitim ve metodolojik kompleksleri ile birlikte kütüphane, mesafe kursları, etkileşimli atlaslar, test sistemleri vb. İçerir. Elektronik kütüphaneye erişim, tüm eğitim binalarını ve yurtları birleştiren, dünya eğitim kaynaklarına yüksek hızlı kablosuz erişim sağlayan birleşik bir bilgi ve eğitim ağı kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Önemli sayıda izleyici, bilgi ve iletişim teknolojileri, çevrimiçi seminerler, video konferanslar kullanarak eğitim oturumlarının yürütülmesini sağlayan sabit multimedya ekipmanı ile donatılmıştır.

Lisans Eğitimleri

Eğitim süreci, uzmanlık alanının yeterliliğinin, özel teorik ve pratik eğitimlerle kazanımının sağlanmasıyla sonuçlanmaktadır. Lisans eğitimi, yüksek öğretimin 2. Seviyesi olan Yüksek Lisans derecesine ilerlemeyi, edinilen uzmanlık (saha, uzmanlık) ve kabul edilen yeterlilik uyarınca işe alınma hakkını verir.

Brest A.S. Puşkin Devlet Üniversitesi’nde yer alan Fakülteler ve Bölümler

Fizik ve Matematik Fakültesi

Cebir, Geometri ve Matematiksel Modelleme

Matematiksel Analiz, Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları

Fiziksel ve Matematiksel Disiplinleri Öğretme Yöntemleri

Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi

Genel ve Teorik Fizik

Sosyal – Pedagoji Fakültesi

Özel Pedagojik Disiplinler

Sosyal Hizmetler

Gelişim Psikolojisi

Pedagoji

Biyoloji Fakültesi

Zooloji ve Genetik

Botanik ve Ekoloji

Kimya

Filoloji Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil – İngilizce

Rus Filolojisi

Belarus Filolojisi

Gazetecilik

Beden Eğitimi Fakültesi

Spor Disiplinleri ve Öğretme Yöntemleri

Atletizm, Yüzme ve Kayak

Anatomi, Fizyoloji ve İnsan Güvenliği

Fiziksel Kültür

Coğrafya Fakültesi

Coğrafya ve Çevre Yönetimi

Turizm ve Bölge Çalışmaları

Yabancı Diller Fakültesi

İngiliz filolojisi

Alman Filolojisi ve Dilbilimi

Yabancı Dil

Tarih Fakültesi

Slav Halklarının Tarihi

Genel Tarih

Belarus Tarihi

Siyaset Bilimi ve Sosyolojisi

Psikolojik ve Pedagojik Fakülte

İlköğretim

Sosyal Pedagoji

Psikoloji

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Disiplinleri

Devlet ve Hukuk Teorisi ve Tarihi

Ceza Hukuku Disiplinleri

Ekonomi ve Yönetim

Felsefe

Yüksek Lisans Programı

Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitimin verilmesiyle, eğitim ve bilimsel araştırma çalışmalarının, uzmanlık bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Tam zamanlı olarak gerçekleştirilen programın süresi 1-1,5 yıldır. Yabancı öğrenciler için eğitim süresi 2 yıla kadardır.

Brest A.S. Puşkin Devlet Üniversitesi’nde yer alan Yüksek Lisans Programları

Pedagojik Bilimler

Okul Öncesi Eğitim Teorisi ve Yöntemleri

Eğitim ve Öğretim Teori ve Yöntemleri (Resim ve Çizim Alanında)

Eğitim ve Öğretim Teori ve Yöntemleri (Matematik Alanında)

Eğitim ve öğretim teorisi ve yöntemleri (Müzik Sanatında)

Beden Eğitimi Teorisi ve Yöntemleri, Spor Eğitimi, Eğlence ve Uyarlamalı Fiziksel Kültür

Genel Pedagoji, Pedagoji Tarihi ve Eğitim

Filoloji Bilimleri

Edebiyat Çalışmaları (Rusça)

Edebiyat Çalışmaları (Belarusça)

Dilbilimi (Rusça)

Dilbilimi (Belarusça)

Gazetecilik

Tarihsel Bilimler

Ulusal Tarih

Psikoloji Bilimleri

Psikoloji

Hukuk Bilimleri

Hukuk İlmi

Ekonomi Bilimleri

Ekonomi ve Ülke Ekonomisinin Yönetimi

Biyolojik Bilimler

Biyoloji

Coğrafi Bilimler

Coğrafya

Fizik ve Matematik Bilimleri

Matematik

Fizik

Kimyasal Bilimler

Kimya

Uygulama Odaklı Yüksek Lisans;

Eğitim

Yabancı Dil Öğretiminde Yenilikler

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Matematik ve Bilgi Teknolojisi

Web Programlama ve İnternet Teknolojileri

 

Yenilikler

Turizm ve Misafirperverlikte Yenilikçi Teknolojiler

Doktora Programı

Doktora programının amacı, bilim ve pratiğin güncel branşlarında yüksek nitelikli akademik ve öğretim kadrolarının yetiştirilmesi; kapsamlı mesleki eğitim, bilimsel ve araştırma çalışma becerilerinin birleştirilmesi ve eğitim süreci organizasyonunun yöntemleri ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olabilmektir. Üniversite, bölümleri için potansiyel işgücü yetiştirebilmeyi hedeflemektedir.

Brest A.S. Puşkin Devlet Üniversitesi’nde yer alan Doktora Programları:

Fizik ve Matematik Bilimleri

Matematik

Önemli, Karmaşık ve Fonksiyonel Analiz

Diferansiyel Denklemler (Fonksiyonların değişkene göre türevleri), Dinamik Sistemler ve Optimal (En iyi) Kontrol

Matematik Hesabı

Biyolojik Bilimler

Fiziksel – Kimyasal Biyoloji

Biokimya

Genel Biyoloji

Botanik

Beşeri Bilimler

Tarihi Bilimler ve Arkeoloji

Ulusal Tarih

Filoloji Bilimleri

Edebi Çalışmalar

Belarus Edebiyatı

Rus Edebiyatı

Dilbilimi

Belarus Dili

Sosyo – Ekonomik ve Sosyal Bilimler, Pedagojik Bilimler

Genel Pedagoji, Pedagoji Tarihi ve Eğitimi

Öğretme ve Yetiştirme Teorisi ve Teknikleri (Matematik Alanında)

Mesleki Eğitim Teknikleri Teorisi

Psikolojik Bilimler

Eğitimsel Psikoloji

Gelişim Psikolojisi, Akmeoloji (İnsanın en üst başarılarının bilimi)

Yer Bilimi

Fiziki Coğrafya ve Biyocoğrafya, Toprak Coğrafyası ve Peyzaj Jeokimyası

Ekonomik, Sosyal, Politik ve Rekreasyon Coğrafyası

Brest A.S. Puşkin Üniversistesi Öğrenci Yurtları

Öğrenci yurtları 4 farklı yurt bloğundan oluşmaktadır. Yurt birimleri, yurt bünyesinde yaşayan lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik iç düzenleme, güvenlik (genel güvenlik, yangın güvenliği) gibi konuları ele almaktadır. Öğrencilerin yaşamsal faaliyetlerinin kesintisiz işleyişi için yurtların teknik ve teknolojik organizasyonu sağlanmaktadır.