Belarus Devlet Pedagoloji Üniversitesi

Belarus Devlet Pedagoji Üniversitesi Belarus Cumhuriyeti’nin en eski ve en büyük yüksek eğitim kurumlarından bir tanesidir. Bu üniversite özellikle matematik, kimya, psikoloji, coğrafya, tarih ve diller alanında tanıyan bir liderdir. Üniversite gelenekler ve tarih sayesinde akademizmi, acıklığı ve inovasyonu birleştirmektedir. Belarus Devlet Pedagojik Üniversitesi 1914 yılında eğitim kurumu olarak çalışmaya başlamıştır ve o zamandan beri cok iyi bir tezkiye kazanıp eğitim alanında lider olmuştur. Genelde eğitim 5 yıl sürmektedir. Eğitim programını başarılı bir şekilde bittiridikten sonra mezuna diplomasını verilmektedir. Verildigi diploma uluslararası standartlara uygun olmaktadır. Üniversitedeki eğitim Rusça dilinde gerçekleşmektedir.

Üniversitenin Bünyesinde 12 Bölüm Bulunmaktadır.

 • Tarih Bölümü
 • Fizik va Matematik Bölümü
 • Hazırlık Bölümü (yabancılar için)
 • Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü
 • Fen bilgisi Bölümü
 • Beden Eğitimi Bölümü
 • Ilk Okul Eğitim Bölümü
 • Psikoloji Bölümü
 • Filoji Bölümü
 • Sosyal Bilimler Bölümü
 • Sosyal-Pedagojikal Teknoloji Bölümü
 • Estetik Eğitim Bölümü

Bir de üniversitenin uluslararası sözleşmesinin sayesinde yabancı öğrenciler de bu üniversitede eğitim görebilmektedir. Rusça öğrenmek icin yabancılar hazırlık programlarına veya yaz kurslarına başvurup dil daha kaliteli bir seviyede öğrenebilir. Halen Belarus Devlet Pedogojik Üniversitesi mühteşem academik öğretmenleri, ünlü araştırma okulları ve merkezleri, academik yüksek standartları, kişisel etiği, gelenekleri ve elemnanların zengin pedagojik ve yaşam deneyimi ile son zamanlarda gayet popüler olmaktadır. 2007 yılından beri üniversite Avrasya Üniversite Derneğinin bir üyesi olmakatadır.

Belarus Maksim Tank Devlet Pedagoji Üniversitesi, ulusal pedagojik eğitim sisteminin önde gelen yüksek öğretim kurumudur. Üniversite, eğitim uzmanlarının eğitimini, yeniden eğitilmesini ve ileri eğitimlerinin sağlanmasını; yeni psikolojik ve pedagojik bilgi üretebilen, eğitim kalitesini iyileştirmek için bunları dağıtan ve kullanan en büyük eğitimsel ve bilimsel-yöntemsel merkez olabilmeyi hedeflemektedir.Üniversite, mesleki görevleri bağımsız olarak ve yaratıcı bir şekilde çözebilen, eğitim ve öğretimin ileri teknolojilerine sahip, eğitim faaliyetlerinin kişisel ve toplumsal öneminin farkında olan ve sonuçlarının sorumluluğunun bilincinde olan nitelikli öğretmenler hazırlar.

Belarus Maksim Tank Devlet Pedagoji Üniversitesi’nde yer alan Fakülteler ve Bölümler:

Filoloji Fakültesi

Dilbilimi ve Linguo-Didaktik (Yabanci bir dili öğrenme ve yönetme)

Beyaz Rusya ve Yabancı Edebiyatı

Yabancı Diller

Okul Öncesi Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitim Yöntemleri

Genel ve Okul Öncesi Pedagojisi

Genel ve Çocuk Psikolojisi

Tarih Fakültesi

Evrensel Tarih ve Öğretim Tarihi Yöntemleri

Belarus ve Slav Halklarının Tarihleri

Sosyal ve İnsani Disiplinler

Sosyal ve Pedagojik Teknolojiler Fakültesi

Sosyal Pedagoji

Sosyal Çalışma

Yaşa Bağlı ve Pedagojik Psikoloji

Pedagoji

Estetik Eğitim Fakültesi

Sanatsal – Pedagojik Eğitim

Müzikal – Pedagojik Eğitim

Öğretim Sanatının Teorisi ve Yöntemleri

Beden Eğitimi Fakültesi

Beden Eğitiminin Tıbbi ve Biyolojik Temelleri

Spor ve Eğitim Destekleri

Fiziksel Kültür Teorisi ve Yöntemleri

Beden Eğitimi ve Spor

İlköğretim Fakültesi

Pedagoji ve İlköğretim Psikolojisi

Belarus ve Rus Dilbilimi

Doğa Bilimleri

Fizik ve Matematik Fakültesi

Matematik ve Matematik Öğretim Yöntemleri

Bilgi Bilimleri Öğretimi ve Bilişim Yöntemleri

Fizik Öğretimi Fiziği ve Yöntemleri

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Doğa Bilimleri Fakültesi

Coğrafya Öğretiminin Coğrafyası ve Yöntemleri

İnsanların ve Hayvanların Morfolojisi ve Fizyolojisi

Genel Biyoloji ve Botanik

Kimya

Tarihçesi

Üniversitenin temeli, 21 Haziran 1914’te Minsk Öğretmen Enstitüsü’nün açılmasına dayanmaktadır. Minsk Öğretmen Enstitüsü, dört yıllık bir çalışma döneminin ardından Mayıs 1918’de yüksek pedagojik bir eğitim kurumuna dönüştürüldü. 1920-1921’de Öğretmen Yetiştirme Enstitüleri Reformunun bir sonucu olarak, yeni bir pedagojik eğitim kurumu türü oluşturulmuştur. Bu, sadece öğretmenlerin değil, okul öncesi ve okul dışı kurumların çalışanlarının da eğitimini sağlayan Kamu Eğitimi Enstitüsü’nü oluşturmuştur. Öğretmen Enstitüsü yeni bir isim alarak Minsk Ulusal Eğitim Enstitüsü olarak düzenlenmiştir. Minsk Ulusal Eğitim Enstitüsü, 23 Eylül 1921’de Belarus Devlet Pedagoji Fakültesi bağımsız bir Belarus Devleti Yüksek Pedagoji Enstitüsü olarak yeniden düzenlenmiştir. 1936’da Minsk Devlet Pedagoji Enstitüsü A.M. Gorki adını almıştır. 24 Haziran 1941’de Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın başlangıcı ile bağlantılı olarak Moskova Devlet Pedagoji Enstitüsü’nde eğitim süreci sona erdirilmiştir. 2 Eylül 1944’de Moskova Devlet Pedagoji Enstitüsü’nde eğitim süreci yeniden başlatıldı. Minsk A.M. Gorki Devlet Pedagoji Enstitüsü, öğretim kadrosunun ve araştırma faaliyetlerinin hazırlanmasında elde edilen başarılar için, 1972 yılında Kırmızı Afiş Emriyle ödüllendirildi. Minsk A.M. Gorki Devlet Pedagoji Enstitüsü, 8 Eylül 1993’de, Belarus Devlet Pedagoji Üniversitesi olarak yeniden düzenlendi. Üniversite, 1995’de Belarus Ulusal Şairi Maksim Tank’ın adını aldı. 1997’de Belarus Cumhuriyeti’nin Fahri Devlet Bayrakları’na layık görüldü.

Belarus Pedagoji Üniversitesi’nde Eğitim

Avrasya Üniversiteler Birliği üyesi olan Belarus Maksim Tank Devlet Pedagoji Üniversitesi, bugün Belarus Cumhuriyeti’nin önde gelen pedagojik üniversitesidir. Üniversite, Belarus entelektüel elitini hazırlama ve eğitim sürecinin, araştırma etkinliklerinin ve iş tecrübesinin optimal bir kombinasyonuyla uygulanması görevini üstlenmiştir. Pedagojik faaliyetlerin kişisel ve toplumsal öneminin farkında olan, mesleki eğitim görevlerini bağımsız olarak ve yaratıcı bir şekilde çözebilen, eğitim ve öğretimin ileri teknolojilerine sahip, yüksek nitelikli öğretmenler hazırlar. Belarus Maksim Tank Devlet Pedagoji Üniversitesi, 170 binin üzerinde öğretmen yetiştirmiştir. Üniversitenin mezunları arasında, Belarus’un 200’den fazla onur öğretmeni, 7 Sovyetler Birliği kahramanı ve Sosyalist İşçi Kahramanları, 60 kadar Yazarlar Birliği üyesi, onlarca ünlü devlet adamı, 90’dan fazla bilim adamı ve 1.500 bilim adamı adayı bulunmaktadır. Üniversitede eğitim kalitesine büyük önem verilmektedir. Üniversite politikasını ana yönleri:

 • Küresel eğitim eğilimlerini, ülkenin ekonomik ve sosyo-kültürel gelişim beklentilerini göz önünde bulundurarak, yüksek nitelikli öğretim elemanlarının eğitimi ve yeniden eğitilmesinin seçiminde etkili sürekliliğin sağlanması;
 • Yeni neslin bilgi ve iletişim teknolojilerine odaklanarak, eğitim uzmanlarının eğitimi için bilgi ve eğitim alanlarının geliştirilmesi;
 • Üniversitenin kültür ve eğitim ortamının yaratılması; sosyal, ahlaki ve profesyonel niteliklerin oluşumu, hümanizm, Belarus halkının idealleri ve geleneklerine saygı duyulmasıdır.

Üniversite, yükseköğretimin Lisans aşamasının 64 uzmanlığında ve yüksek öğrenimin Yüksek Lisans aşamasının 18 uzmanlık alanında öğrenim gören 12 bini aşkın öğrenciye sahiptir.

Lisans Eğitimi: Üniversitedeki öğretmenlik eğitimi, 4-5 yıllık uzmanlıkları kapsayan bir süreçtir. Yükseköğretim kurumundaki öğrencilerin eğitimi, tam zamanlı ve yarı zamanlı (uzaktan eğitim dahil) eğitim biçimlerinde düzenlenir. Eğitim süresi, eğitim programının yoğunluğuna ve eğitim biçimine bağlıdır.

Yüksek Lisans Programı

Bilimsel, pedagojik ve araştırma çalışmalarının bilgi, beceri ve yeteneklerini oluşturan ve yüksek lisans derecesi sağlayan programın süresi 1-2 yıldır. Yabancı öğrenciler için program süresi 2 yıldır. Üniversite geçmişten günümüze 20 farklı yüksek lisans programı sunmuştur.

Okul Öncesi Eğitim Teorisi ve Yöntemleri

Eğitim ve Öğretim Teorisi ve Yöntemleri

Müzik Sanatı

Görsel Sanatlar ve Çizim

İlköğretim

Dünya ve Ulusal Kültür

Rus Dili

Rus Edebiyatı

Belarus Dili

Belarus Edebiyatı

Yabancı Dil

Fizik

Matematik

Bilişim

Mesleki Eğitim Teorisi ve Yöntemleri

Beden Eğitimi Teorisi ve Yöntemleri, Spor Eğitimi, Eğlenceli ve Uyarlamalı Fiziksel Kültür

Düzeltme Pedagojisi

Genel Pedagoji, Pedagoji Tarihi ve Eğitim

Edebi Eleştiri

Dilbilimi

Evrensel Tarih

Ulusal Tarih

Psikoloji

Biyoloji

Coğrafya

Matematik

Fizik

Kimya

Eğitim Yönetimi

Psikolojik Danışmanlık ve Psiko-Düzeltme

İşletmelerde Psikoloji

Kaynaştırma Eğitimi

Doktora Programı

 

Lisansüstü ders ve doktora programı oluşturmanın amacı, Belarus Maksim Tank Devlet pedagoji Üniversitesi yüksek öğrenim kurumlarına, Belarus Cumhuriyeti ve yabancı devletlerin araştırma kuruluşları ve kurumlarına yönelik yüksek nitelikli öğretim ve bilim personelinin eğitimini düzenlemektir.

Tarihsel Bilimler   – Ulusal Tarih

Genel Tarih (Döneme göre)

Tarihçilik, Kaynak Araştırması ve Tarihsel Araştırma Yöntemleri

Filoloji Bilimleri   – Belarus Edebiyatı

Rus Edebiyatı

Belarus Dili

Rus Dili

Pedagojik Bilimler – Genel Pedagoji, Pedagoji Tarihi ve Eğitim

Eğitim ve Öğretim Teorisi ve Yöntemleri (Bölgelere ve eğitim seviyelerine göre)

Beden Eğitimi Teorisi ve Yöntemleri, Spor Eğitimi, Eğlenceli ve Uyarlamalı Fiziksel Kültür

Mesleki Eğitim Teorisi ve Metodolojisi

Psikoloji Bilimleri   – Genel Psikoloji, Kişilik Psikolojisi, Psikoloji Tarihi

Sosyal Psikoloji

Eğitim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisi, Akmeoloji (İnsanın en üst başarılarının bilimi)

Kültürel Çalışmalar – Teori ve Kültür Tarihi

Coğrafi Bilimler       – Fiziki Coğrafya ve Biyocoğrafya, Toprak Coğrafyası ve Peyzaj Jeokimyası

YURTLAR

Üniversite yurtları, biri büyük onarım geçiren 8 yurt binasından oluşmaktadır. (4’ü koridor, 1’i bölümlü blok, 3’ü blok tipi) Üniversite, ihtiyaç sahibi tüm 1. Sınıf öğrencilerine, üniversite yurtlarında yer imkanı sunmaktadır.