Minsk Devlet Dil Üniversitesi

Minsk Devlet Dil Üniversitesi

 

Bugün, Minsk Devlet Dil Üniversitesi, Belarus Cumhuriyeti’nde dil eğitimi alanında bir liderdir. Sovyet sonrası dönemde de alanında lider olduğu pozisyonları sağlam bir şekilde elinde tutmaktadır.

minsk rusça kursu dil fakültesi

22 Yabancı Dilde Eğitim;

Üniversite şu anda 22 yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, İsveççe, Lehçe, Hollandaca, Çince, Korece, Japonca, Arapça, Türkçe, Farsça, Macarca, Litvanyaca, Fince, İbranice, Urduca) yabancı dil olarak Rusça ve Belarusça) ve 15 uzmanlık alanında (Yabancı Edebiyat, Belarus Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil Olarak Rusça, Bilişşimsel Dilbilimi, Retorik (Söz Bilimi), Ortofoni (sağır ve işitme engelli çocuklar için yabancı dil öğretimi), Bölgesel Çalışmalar, Edebi Çeviri, Özel Çeviri, Simultane Çeviri (Anında Çeviri), Bilgi Hizmetleri, Uluslararası Turizm, Halkla İlişkiler, Dış Politika İlişkileri ve Dış Ekonomik İlişkiler) eğitim vermektedir.

Üniversitenin bu alanlarında öğrenim gören öğrenciler:

 • Dilbilimci:İki yabancı dilin öğretmeni (dillerin belirtilmesiyle);
 • Kültürlerarası İletişim Uzmanı: Çevirmen Referansı (iletişim dilleri belirtilerek);
 • Dilbilimci: Çevirmen (dillerin belirtilmesiyle); gibi niteliklere sahip olabilirler.

Bu nitelikler, dilleri ve uzmanlık alanlarını geniş bir kombinasyon yelpazesi ile temsil edilmektedir. Üniversitenin yabancı dil eğitiminde gerçekleştirdiği insani, dilbilimsel ve pedagojik derin profilleme, gençlerin modern eğitim ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmasını sağlar.

Minsk Devlet Dilbilimleri Üniversitesinin temelinde, dil eğitimi için eğitsel ve metodolojik bir bölüm bulunmaktadır. 7 bini aşkın öğrenci üniversitede eğitim görmektedir. Üniversitenin yurt içinde ve yurt dışında talep gören mezunları, çevirmen, rehber-tercüman, halkla ilişkiler uzmanı, dış ekonomik ilişkiler uzmanı, öğretmen, editör-çevirmen, sanat tarihçisi, araştırma görevlisi, editör, editör-stilist, teknik editör, yorumcu, stil editörü, gazeteci, muhabir, yazılım testçisi, lojistikçi vb. olarak çalışmaktadır.

Modern Malzeme ve Teknik Taban;

Modern malzeme ve teknik tabana sahip üniversitenin bünyesinde: 5 eğitim binası, modern bir kütüphane, spor üssü, dilbilimleri yüksekokul binası ve 4 konforlu öğrenci yurdu bulunmaktadır.

Üniversite, yabancı dilleri öğretmek için modern bir donanıma sahiptir (modern simültane çeviri salonları, fonetik laboratuarları ve çok amaçlı eğitim sınıfları). Kendi kayıt stüdyosu bulunan üniversitenin, aynı zamanda öğrencilerin bağımsız çalışabilmeleri için yeterli sayıda sınıfları,çevrimiçi ve görüntülü konferans sağlayan salonları bulunmaktadır.

Minsk Devlet Dilbilimleri Üniversitesi benzersiz bir kütüphaneye sahiptir. Kütüphanenin fonunda 1 milyondan fazla yayın bulunmaktadır. Bu yayınlar Belarusça, Rusça ve 113 yabancı dilde eğitim, bilim, referans ve kurgu edebiyatı türündedir. Üniversitenin Avusturya Kütüphanesi Avusturya Büyükelçiliği’nin desteğiyle başarılı bir şekilde gelişmektedir.

 

Uluslararası Faaliyetler;

Minsk Devlet Dilbilimleri Üniversitesi Uluslararası faaliyetlerini aktif bir biçimde yönetmektedir. Üniversite, Dil Üniversiteleri Dünya Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu Dilleri ve Kültürleri Temel Organizasyonu ve üniversitelerin Ortak Üniversiteler Birliği gibi oluşumlara üyedir. Unesco başkanlığı Minsk Devlet Dilbilimleri Üniversitesi’nde ‘’Dil Öğrenimi ve Yurttaşlık Eğitimi Yoluyla Barış ve Hoşgörü’’ çalışması üzerinde verimli bir şekilde çalışmaktadır.

Tüm dünyadan birçok yüksek öğretim kurumlarıyla başarılı bir şekilde etkileşime giren üniversite, halen dünyanın 33 ülkesinden (Azerbaycan, Ermenistan, Belçika, İngiltere, Macaristan, Gürcistan, Danimarka, Mısır, Hindistan, İspanya, İtalya, Kazakistan, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, Litvanya, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Polonya, Endonezya Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Suriye, Slovak Cumhuriyeti, ABD, Tacikistan, Türkiye, Ukrayna, Fransa, Almanya, İsviçre Konfederasyonu, İsveç, Ekvador, Japonya) yüksek öğretim kurumuyla 118 işbirliği anlaşması yürütmektedir. Ayrıca üniversite, Birleşmiş Milletler, Alman Akademik Değişim Servisi, Unesco, Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin insani yardım üniversiteleri konsorsiyumu gibi uluslararası örgütlerle de etkileşim halindedir. Üniversite’de 16 yabancı dil ve kültür merkezi etkin bir şekilde işlev görebilmektedir. Bu sayede önemli uluslararası etkinlikler düzenli olarak yapılmaktadır.

Bilimsel Faaliyetler;

Dünyada 4 tanınmış bilimsel okula sahip üniversitenin, 10’dan fazla araştırma programı ve 3 tez savunma konseyi bulunmaktadır.

Minsk Devlet Dilbilimleri Üniversitesi, Belarus Cumhuriyeti’nin dil eğitimi alanındaki yenilikçi politikasını belirler. Üniversitenin akademisyenleri, Belarus Cumhuriyeti’nde Yabancı Diller Öğretme Konsepti’ni geliştirmiş, ‘’Yabancı Diller’’ adlı dergiyi yayınlamıştır. Yazar grupları, elektronik ortamda yer alan materyaller dahil, yeni nesil okul kitapları ve diğer didaktik materyalleri oluşturmak için aktif olarak çalışmaktadır.

Minsk Devlet Dilbilimleri Üniversitesi’nde modern bilimsel laboratuvarlar ve merkezler bulunmaktadır: Okullarda yabancı dil sınavlarının final materyalleri için oluşturulan, bilgi ve didaktik materyallerin geliştirilmesi için bir merkez; Dil Eğitimi Merkezi – yabancı dil öğretmenleri için herhangi bir profesyonel konuyla ilgili telefonla irtibat kurabilecekleri, referans ve danışmanlık hizmeti; Çeviri becerileri laboratuvarı (Bu laboratuvarda Anayasa, Belarus Seçim Kanunu ve diğer birçok şey tercüme edilmiştir); Üniversitede web siteleri için bir dil destek merkezi, halkla ilişkiler teknolojileri merkezi ve uzaktan eğitim merkezi tasarlamak için de çalışmalara devam edilmektedir.

Üniversite bünyesinde yer alan Fakülteler ve Bölümler

 • İngilizce Fakültesi

 

İngiliz Dilinde Sözlük Bilimi

 

İngiliz Dilinde Fonetik

 

İngiliz Tarihi ve Dilbilgisi

 

Yabancı Edebiyat

 

İngiliz Dilinde Üslup Bilimi

 

İngilizce Konuşma, Kuram ve Uygulama

 

 • Almanca Fakültesi

 

Alman Dilinde Fonetik ve Dilbilgisi

 

Alman Dilinde Teori ve Uygulama

 

 • Roman Dilleri Fakültesi

 

Fransız Dilinde Fonetik ve Dilbilgisi

 

Fransız Dilinde Sözlük Bilimi

 

İspanyol Dilinde Fonetik ve Dilbilgisi

 • Çin Dili ve Kültürü Fakültesi

 

Çin Dilinin Teoriği ve Pratiği

 

 • Çeviri Fakültesi

 

İngiliz Dilinde Kuram ve Uygulama

 

Çeviri Teorisi ve Uygulaması № 1

 

Çeviri Teorisi ve Uygulaması № 2

 

 • Kültürlerarası İletişim Fakültesi

 

Yabancı Dil Konuşma İletişimi

 

Konuşma ve İletişim Kuramı

Modern Çeviri Teknolojileri

 • Yabancı Vatandaşlar için Rusça Fakültesi

Rusça Dil Kursları

Rusça Yaz Dönemi Dil Kursları

Hazırlık Kursu

 

Üniversite Çapında Bölümler:

 • Belarus Dili ve Edebiyatı

 

 • Doğu Dilleri:               Oryantal Diller:
 • Çince                           –   Farsça
 • Arapça
 • Türkçe
 • Japonca
 • Korece

 

 • Bilişim ve Uygulamalı Dilbilimi

 

 • Hesaplamalı Dilbilimleri (Pedagojik Fakültelerde)
 • Bilgisayar Reklamcılığı (‘’Bilgi Servisi’’ Eğitim yönü Kültürlerarası İletişim Fakültesi’nde gerçekleştirilir.)

 

 • Tarih, Dünya Kültürü ve Turizm

 

 • Dünya Kültür Tarihi
 • Dini Çalışmalar

 

 • İtalyan Dili

 

 • Dil Araştırmaları Bölümü ve Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri

 

 • Genel Dilbilimi

 

 • Pedagoji

 

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

 • Psikoloji

 

 • Slav Dilleri

 

 • Beden Eğitimi ve Spor

 

 • Felsefe ve Mantık

 

 • İktisadi Bilimler

 

 • İkinci Yabancı Dil (İngilizce)

 

 • İkinci Yabancı Dil (Almanca)

 

 • Üçüncü Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Lehçe, İsveççe ve İbranice)

Minsk Devlet Dil Üniversitesi’nde yer alan Lisans Programları

Yabancı Dil (Dil gösterimi ile)

Modern Yabancı Diller (Yönlere göre,Öğretim,Çeviri)

Kültürlerarası İletişimin Dil Desteği (Yönlere göre,Bilgi Hizmetleri, Uluslararası Turizm, Halkla İlişkiler, Dış Politika İlişkileri, Dış Ekonomik İlişkiler)

Eğitim ve Öğretimin Teori ve Yöntemleri (Bölgelere ve Eğitim Seviyelerine Göre)

Genel Pedagoji, Pedagoji Tarihi ve Eğitim

Slav Dilleri

Alman Dilleri

Roman Dilleri

Dil Teorisi

Karşılaştırmalı-Tarihsel, Tipolojik ve Karşılaştırmalı Dilbilimi

Uygulamalı ve Matematiksel Dilbilimi

Yabancı Ülkelerin Halklarının Edebiyatı (Özel Literatür Eşliğinde)

Psikoloji

Yabancı Dil Öğretiminde Yenilikler

Çeviri ve Çeviri Çalışmaları (Dillerin Belirtilmesiyle)

Kültürlerarası İletişim için Bilgi ve Analitik Destek

İletişimsel Yönetim

Yüksek Lisans Programı

Bilimsel ve Pedagojik araştırma çalışmalarının bilgi, beceri ve yeteneklerini oluşturan yüksek öğrenimin ikinci aşamasının eğitim programıdır.

Minsk Devlet Dilbilimleri Üniversitesi’nde yer alan Yüksek Lisans Programları:

Slav Dilleri

Alman Dilleri

Roman Dilleri

Dil Teorisi

Karşılaştırmalı-Tarihsel, Tipolojik ve Karşılaştırmalı Dilbilimi

Uygulamalı ve Matematiksel Dilbilimi

Yabancı Ülkelerin Halklarının Edebiyatı (Özel Literatür Eşliğinde)

Eğitim ve Öğretimin Teori ve Yöntemleri (Yabancı Diller)

Genel Pedagoji, Pedagoji Tarihi ve Eğitim

Psikoloji

Derinlemesine uzmanlık eğitimi ile Yüksek Lisans Programları;

Yabancı Dil Öğretiminde Yenilikler

Çeviri ve Çeviri Çalışmaları (Dillerin Belirtilmesiyle)

Kültürlerarası İletişim için Bilgi ve Analitik Destek

İletişimsel Yönetim

Doktora Programı: Doktora programı, bir bilim dalı olan, bilimsel çalışmalara sahip kişileri (üç yıl içinde tamamlanması öngörülen bir doktora tezinin temelini oluşturduğu) bilimsel çalışmaya (makaleler, monograflar, icatlar, patentler ve bilime katkısı teyit eden diğer materyaller ile) kabul eder.

Tam zamanlı uzmanlık eğitiminde, 3 yıllık eğitimi kapsayan alanlar:

 • Dil Kuramı
 • Karşılaştırmalı-Tarihsel, Tipolojik ve Karşılaştırmalı Dilbilimi ‘dir.

3 yıl olan uzmanlık eğitimi, eğitim alanında yer alan uzmanlıklarda 5 yıl olabilmektedir:

 • Alman Dilleri (Almanca, İngilizce)
 • Roman Dilleri (Fransızca, İspanyolca)
 • Dil Teorisi
 • Karşılaştırmalı-Tarihsel, Tipolojik ve Karşılaştırmalı Dilbilimi

Öğrenci Yurtları

Minsk Devlet Dilbilimleri Üniversitesi Yurtları, birbirinden farklı konumlarda yer alan 4 farklı yurt bloğundan oluşmaktadır. Bu yurtlardan 1 ve 4 numaralı yurtlar, aynı yerleşkede birbirine yakın konumlarda yer almaktadır. 1 numaralı yurt bloğu 2012, 4 numaralı blok ise 2014 yılında hizmete alınmıştır. Öğrenci köyünde yer alan bu bloklar, en yüksek hostel kategorisinde, apartman tipi konutlara sahiptir. 1 numaralı yurtta, engelli kişiler için 4 adet üçlü blok bulunmaktadır.

 

 

 

mgluminsk devlet dil universitesi yurt minsk devlet dil universitesi yurt (2) minsk devlet dil universitesi