Grodna Devlet Tıp Üniversitesi

Üniversitenin Tarihçesi ve Eğitim Çalışmaları

Savaş sonrası dönemde sağlık hizmetini geliştirebilmek amacıyla bir devlet sağlık enstitüsü kuruldu. Belarus’un batı bölgesinde tıbbi personel ve bilimsel araştırma eğitimi sağlayan bu enstitü, 1958-1959 akademik yılında kayıtlı 250 öğrenci ile Grodno şehrinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Enstitü kurulum ve yapılanma sürecinde, Minsk ve Vitebsk tıp enstitülerinden personel, malzeme ve teknik destek sağlamıştır. Tüm zorluklara rağmen sürekli olarak gelişmeye devam eden enstitü, 1964’e kadar bölüm ve çalışan sayısını 10 kat arttırmıştır. Enstitü, 1964 yılında ilk mezunlarını verdi. Üniversitenin ilk öğrencileri farklı karakteristik sosyal özelliklere sahip olmaları açısından önemliydi. Bu öğrenciler, daha önce Sovyet Ordusunda görev yapmış, iş deneyimine sahip, ikincil uzman tıp eğitimi almakta olan kişilerdi. Bu öğrenciler, enstitünün kurulmasından gelişimine kadar birçok çalışmaya aktif olarak katıldı. 1970’lerde ve 1980’lerde üniversitenin öğrenci ekibi sadece bölgede değil, aynı zamanda cumhuriyet ve hükümet de dahil olmak üzere önemli sayıda ödül aldı. Üniversite her zaman Sovyet yüksek tıp eğitiminin en iyi geleneklerini uygulamış ve sürdürmüştür. Varlığının yarım yüzyıldan fazla bir süresinde, önce enstitü ve daha sonra üniversite olarak, dünyanın 25 ülkesinden yaklaşık 300 yabancı olmak üzere 16 binden fazla doktor ve yüksek eğitimli hemşireyi eğitmiştir. Mezunların çeşitli düzeylerde sağlık kuruluşlarının üst düzey pozisyonlarına atanması, yurtdışında Avrupa ve dünyadaki büyük üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde Grodno doktorlarının çalışması üniversitenin başarısını doğrulamaktadır. 1992’den bu yana yabancı öğrencilerin eğitim çalışmalarının başlatılmasıyla, son yıllarda eğitim hizmetlerinin ihracatı önemli ölçüde genişledi. Ocak 2000’de üniversite, üniversite statüsü için akredite oldu.

Grodno Devlet Tıp Üniversitesi

Günümüzde üniversite, sürekli tıp eğitiminin kalitesini arttırmak için faaliyetler yürütmektedir. Bu bağlamda modern bilgisayar teknolojileri eğitim sürecine yaygın bir şekilde dahil edildi. (Multimedya sunumlarının bağımsız hazırlanması, eğitim filmleri, rol yapma oyunları, eğitim portalı, bilgisayar dersleri, elektronik kütüphane, bilgi veri bankaları vb.) Üç seviyeli bir bilgi kontrol sistemi uygulanarak “Ulusal Ders Kitabı” projesi hayata geçirilmiştir. Fakültelerdeki eğitim materyalleri, öğretmenler tarafından hazırlanan ders kitapları, öğrencilere öğretilmek üzere yayınlanmaktadır. Grodno Tıp Üniversitesi tarihi boyunca, bilimsel araştırmalarının oluşumu ve gelişimi ile Belarus Cumhuriyetinin önde gelen eğitim kurumlarından biri olmuştur. Rusya, Ukrayna, Litvanya, Polonya, Almanya’nın eğitim ve bilim merkezleri ile yaratıcı işbirliği kuran üniversite, Baltık Üniversiteleri Birliği’ne dahildir. Üniversite bünyesinde bulunan başarılı bilim adamları sayesinde, modern ve yeni muayene yöntemleri, tedavi ve rehabilitasyon sağlık uygulamalarına dahil edilmiştir. 2010 yılında yüksek lisans çalışmalarını başlattı. 2014 yılında, üniversite, Uluslararası Profesyonel Üniversite Sıralaması RankPro’ya (Uluslararası Bilimciler Konseyi Üniversitesi) göre, BDT ülkelerinin en iyi üniversitelerinin yanı sıra dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine girmiştir.

Lisans Eğitimi: Grodno Devlet Tıp Üniversitesi, Genel Tıp, Medikal Psikoloji, Tıbbi Teşhis, Hemşirelik ve Pediatri alanlarında talep edilen yüksek akademik, profesyonel, sosyal ve bireysel yetkinliklere sahip uzmanların eğitimini sağlar. Üniversite, halk sağlığı geliştirme alanında temel ve uygulamalı bilimlerin gelişimini, yeni teknolojilerin geliştirilmesini ve bunların deneysel, profilaktik (Hastalıktan Koruyucu) ve klinik tıpta uygulanmasını amaçlamaktadır.

 

Grodno Devlet Tıp Üniversitesi’nde yer alan Fakülteler ve Bölümler:

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Cerrahi Hastalıklar Anabilim Dalı

Doğum ve Jinekoloji (Kadın Hastalıkları)

Anesteziyoloji ve Resüsitasyon (Kalp Masajı)

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Normal Anatomi

Normal Fizyoloji (İşlev bilimi)

Genel Cerrahi

Halk Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri

Onkoloji (Kanser bilimi)

Operatif (Teşhis) Cerrahi ve Topografik Anatomi (Sistemleri inceleyen anatomi)

Genel Tıbbi Uygulama ve Poliklinik Tedavisi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Travmatoloji, Ortopedi ve Askeri-Saha Cerrahisi

Pediatri Fakültesi

Çocuk Hastalıkları

Dermatoloji ve Venereoloji Anabilim Dalı (Deri ve Zührevi Hastalıklar)

Çocuk Cerrahisi

Histoloji (Doku bilimi), Sitoloji (Hücre biyolojisi) ve Embriyoloji (Dölütbilimi)

Göz Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları

Kulak, Burun, Boğaz

Farmakoloji (İlaç bilimi)

Fizyoloji, Tıbbi ve Medikal Uzmanlık (Phthisiopneumology)

Tıbbi Teşhis Fakültesi

Biyolojik Kimya

Klinik Laboratuvar Tanı ve İmmünoloji (Vücut direncinin incelendiği bilim)

Radyasyon Teşhisi ve Tedavisi

Mikrobiyoloji (Mikrop bilimi), Viroloji (Virüs bilimi) ve İmmünoloji (Bağışıklık bilimi)

Genel Hijyen ve Ekoloji

Genel ve Biyokimyasal Kimya

Tıbbi ve Biyolojik Fizik

Patolojik (Anormal seyir gösteren) Anatomi

Patolojik Fizyoloji

Tıbbi – Psikoloji Fakültesi

İç Hastalıkları

Cerrahi Hastalıklar

Tıbbi Psikoloji ve Psikoterapi

Tıbbi Rehabilitasyon

Nöroloji (Beyin ve Sinir Sistemi Hastalıkları) ve Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Cerrahisi)

Psikiyatri ve Narkoloji (Bağımlılık tedavisi)

Psikoloji ve Pedagoji

Yabancı Öğrenciler Fakültesi

İç Hastalıkları

Çocuk Hastalıkları

Cerrahi Hastalıklar

Anesteziyoloji ve Resüsitasyon

Doğum ve Jinekoloji

Biyolojik Kimya

Normal Anatomi

Normal Fizyoloji

Genel Hijyen ve Ekoloji

Genel ve Biyoorganik Kimya

Genel Cerrahi

Halk Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri

Onkoloji

Operatif Cerrahi ve Topografik Anatomi

Kulak, Burun, Boğaz

Patolojik Anatomi

Patolojik Fizyoloji

Poliklinik Tedavisi (Ayakta Tedavi)

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Psikiyatri ve Narkoloji

Psikoloji ve Pedagoji

Rusça ve Belarusça Dilleri

Sosyal ve İnsani Bilimler

Adli Tıp (Ders)

Travmatoloji, Ortopedi ve Askeri-Saha Cerrahisi

Farmakoloji

Beden Eğitimi ve Spor

Fizyoloji, Tıbbi ve Medikal Uzmanlık (Phthisiopneumology)

 

Yüksek Lisans Programı

Grodno Devlet Tıp Üniversitesi’nde yer alan Yüksek Lisans Programları:

Biyokimya

Histoloji, Siteloji, Hücre Biyolojisi

Patolojik Fizyoloji, Fizyoloji

Farmakoloji, Klinik Farmakoloji

Hijyen

Halk Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri

Pulmonoloji (Göğüs Hastalıkları) ve Fizyoloji

Radyasyon Teşhisi ve Tedavisi

Epidemioloji

Klinik Laboratuvar Teşhisi

İnsan Anatomisi

Patolojik Anatomi

Doğum ve Jinekoloji

Travmatoloji ve Ortopedi

Aneztezi ve Resüsitasyon

Enfeksiyon Hastalıkları

İç Hastalıkları

Cerrahlık

Askeri Tıp

Histoloji, Sitoloji ve Embriyoloji

Göz Hastalıkları

Dermatoloji (Deri Hastalıkları)

Çocuk Cerrahisi

Yabancı Dil

Enfeksiyon Hastalıkları

Klinik Laboratuvar Tanısı ve İmmünoloji

Radyasyon Teşhisi ve Tedavisi

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Tıbbi ve Biyolojik Fizik

Tıbbi Psikoloji ve Psikoterapi

Tıbbi Rehabilitasyon

Mikrobiyoloji, Viroloji ve İmmünoloji

Nöroloji ve Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Cerrahisi)

Doktora Programı

Grodno Devlet Tıp Üniversitesinde yer alan Doktora Programları:

Doğum ve Jinekoloji

İnsan Anatomisi

Anesteziyoloji ve Resüsitasyon

Biyokimya

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

İç Hastalıkları

Rejeneratif Tıp (Yenileyici Tıp)

Hijyen

Çocuk Cerrahisi

Yabancı Dil

Bulaşıcı Hastalıklar

Kardiyoloji

Hücresel, Biyoloji, Sitoloji, Histoloji

Klinik Laboratuvar Teşhisi

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Tıbbi Psikoloji

Narkoloji

Sinir Hastalıkları

Halk Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri

Onkoloji

Bilgi Teknolojisinin Temelleri

Patolojik Anatomi

Patolojik Fizyoloji

Pediatri

Psikiyatri

Pulmonoloji

Adli Tıp

Travmatoloji ve Ortopedi

Üroloji

Farmakoloji, Klinik Farmakoloji

Fizyoloji

Felsefe ve Bilim Metodolojisi

Cerrahi

Endokrinoloji (Hormon Hastalıkları)

 

Öğrenci Yurtları

Üniversitenin ana binasının yanında 1840 öğrenci kapasitesi bulunan 4 öğrenci yurdu bulunmaktadır. Binalardan ikisi daire tipi formdadır.